‘Kriz Koşullarında Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu’ Yapıldı

Yazar- MO İstanbul 6 Kasım 2018 Salı

Türkiye, siyasal rejiminin değiştiği ve ekonomik açıdan kriz emarelerinin ortaya çıktığı bir dönemde yerel seçime gidiyor.

Yerel yönetimler alanında da ciddi değişimlerin gündemde olduğu dikkate alınarak, yerel yönetimler sorununa dikkat çekmek üzere düzenlenen ‘Kriz Koşullarında Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu’ 3 Kasım 2018 Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyum, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen, Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı.

Ardından Prof. Dr. Tarık Şengül, olağanüstü koşullarda kent yönetimi ve demokrasi sorununa odaklanan tematik sunuşunu katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, Prof. Dr. Ruşen Keleş’in yönetimindeki “Kentleşme, Yerel Yönetim Politikaları ve Demokrasi Oturumu” ile devam etti. Oturum konuşmacıları Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. İclal Dinçer ve Dr. Serkan Öngel katılımcılarla sunuşlarını paylaştı.

Sempozyumun ikinci oturumunu Doğan Hasol yönetti. “Kentsel Dönüşüm, Afetler, Yatırım Projeleri ve Planlama Politikaları” başlıklı oturumda Prof. Dr. Alper Ünlü, Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Asuman Türkün katılımcılarla sunuşlarını gerçekleştirdi.

“Doğal Çevre, Kültürel Miras ve Kentsel Kimlik” konulu üçüncü oturumun moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Güven Arif Sargın üstlenirken, Doç. Dr. Zeynep Eres, Ayşe Ünal ve Semra Aydın da sunuşlarıyla sempozyuma katkı sağladı.

Katılımcılar, kent ve çevre kuruluşları temsilcileri; Mehmet Asım Güzel’in moderatörlüğünü yürüttüğü forum oturumunda yerel yönetimlere dair önerilerini paylaştı. Forumun ardından sempozyum sona erdi.

Yazar- MO İstanbul 6 Kasım 2018 Salı