KHK’lar ile Muhalifleri Sindirme Operasyonunu Reddediyoruz!

Yazar- MO İstanbul 7 Eylül 2016 Çarşamba

KHK’lar ile Muhalifleri Sindirme Operasyonunu Reddediyoruz!

TBMM’yi dışlayan KHK’lar ile tüm muhalifleri sindirme operasyonunu reddediyoruz!

Üniversitelerden ve diğer kamu kurumlarından ihraç edilen ilericilerin derhal görevlerine iadesini talep ediyoruz!

AKP eli ile uygulana gelen baskı ve yıldırma politikaları, bastırılan 15 Temmuz kanlı darbe girişimi bahane edilerek daha da yoğunlaştırılmıştır.

Darbe girişimini fırsat bilinerek, bu kanlı girişimle ve malum cemaatle hiçbir ilgisi bulunmayan insanların evleri, işyerleri sorgusuz sualsiz basılmakta, keyfi gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştirilmektedir. Darbecilere karşı ilan edilen olağanüstü hal tüm muhalefeti sindirmenin ve susturmanın aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Tüm kamu kurumlarını söz konusu cemaate kendi elleriyle teslim eden AKP iktidarı, kalkışma sonrasında aynı kişilere karşı tedbir alma gerekçesi ile TBMM’yi devre dışı bırakarak OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla darbecilerin yanı sıra fırsattan istifade tüm muhalefete karşı yoğun bir operasyon gerçekleştirmektedir.

Laiklik, demokrasi, emek ve barış yanlısı olan, böyle oldukları herkes tarafından bilinen ve içlerinde meslektaşlarımızın da bulunduğu birçok kişi, OHAL kapsamında çıkarılan 672 sayılı KHK ile cemaat üyesi oldukları iddiası ile kamu kurumlarından ihraç edilmiştir.

Aklı, bilimi, barışı ve demokrasiyi savunma dışında bir beklentisi olmayan akademisyenlerin, üniversitelerden ve kamudan tasfiye edilmesini kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz.

Hiçbir gerekçe gösterilmeden ihraç edilen, içlerinde meslektaşlarımızın ve birçok TMMOB üyesinin de yer aldığı tüm ilerici, demokrat kişilerin derhal görevlerine iadesini, KHK’lerle yürütülmekte olan hukuk dışı uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 7 Eylül 2016 Çarşamba