KHK Hukuksuzlukları Son Bulmalıdır

Yazar- MO İstanbul 3 Mayıs 2019 Cuma

03.05.2019

2016 yılındaki darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL döneminde altı binden fazlası akademisyen olmak üzere görevlerinden ihraç edilen yüz bini aşkın kamu personelinin ancak çok küçük bir kesimi OHAL 2018’de kaldırılmış olduğu halde görevlerine iade edilmiştir.

Aralarında kamu ve toplum yararına yönelik çalışmalar yürüten üyelerimizin de bulunduğu pek çok kamu emekçisi ve akademisyen de darbe ile hiçbir bağlantıları olmadığı apaçık belliyken fırsattan istifade görevlerinden alınmış, işsizliğe mahkûm edilmiş, pasaportları ve seyahat özgürlükleri ellerinden alınmıştır. Haklarında hiçbir yargı hükmü bulunmadığı halde, tüm bu hak gaspları, OHAL kaldırıldıktan sonra da sürdürülmüştür.

2019 yerel seçimlerini takiben, bu hukuksuzluklar daha da katmerlenmiş ve OHAL döneminde KHK ile görevden alınanların seçme ve seçilme haklarının da ellerinden alınmaya çalışılmasına kadar vardırılmıştır. Seçimden önce YSK tarafından aday olarak kabul edilen pek çok kişiye, haklarında bir hukuki kısıtlama olmadığı halde, seçim sonrası aynı YSK tarafından hukuksuz şekilde mazbata verilmemiş, hatta bazı durumlarda tüm seçim hukuku çiğnenerek mazbata seçilen kişiden alınarak başka bir parti mensubuna verilmiştir. Son olarak da İstanbul yerel seçim sonuçlarına yapılan bir itirazda, kabul görmese dahi, KHK ile görevine son verilenlerin oy vermiş olması seçim iptali için gerekçe olarak öne sürülebilmiştir. Bu hukuksuzluğun dayatılmasının vardığı son noktadır.

KHK ile görevlerine son verilenler, haklarında kesinleşmiş kısıtlayıcı bir hüküm olmadıkça, görevlerine iade edilmeli, seyahat kısıtlamaları kaldırılmalı ve seçilmişlerin mazbataları derhal verilmelidir.

KHK aracılığı ile yapılan hukuksuzluklar son bulmalıdır!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Yönetim Kurulu

Yazar- MO İstanbul 3 Mayıs 2019 Cuma