Kentsel bir bellek olma özelliği taşıyan Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Binası tescillenmelidir, yıkımı kabul edilemez!

Yazar- MO İstanbul 28 Mart 2024 Perşembe

Ülkemizin en yıkıcı depremlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yılını geride bırakırken, depremin merkezinde bulunmasına rağmen hiç hasar almayan Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Binası “rezerv alan” içerisinde kalması sebebiyle yıkım tehlikesi ile karşı karşıyadır. Depremin etkilediği afet bölgesinin olağanüstü koşulları göz önünde bulundurulduğunda; çözüm bekleyen sorunlara rağmen rant temelinde dönüşüm ısrarından vazgeçilmediğinin somut bir göstergesi olan bu girişim, kabul edilemez.

Kentlere ilişkin izlenen politikalarda ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği göz ardı edilerek; “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” gibi güncellenen araçlarla, kentleri rant temelinde dönüştürmenin yolları açılmakta; yerleşim yerleri rezerv alan edilerek yeni rant alanları yaratılmaktadır.

Doğru mühendislik ve yapı teknikleriyle inşa edilerek deprem dayanımını kanıtlayan Kahramanmaraş Şubesi’nin “afet riski” gerekçesiyle yıkımına karar verilmesi; afetlerin yeni ekonomik kaynaklar yaratmada bahane olarak kullanılmasından başka bir anlam taşımamaktadır. Kamusal alanlarımızı rantçı bir politika ile yok etme niyetinde olan bu anlayışın kent merkezlerini rezerv alan ilan etmesi kabul edilemez.

Bugün, TMMOB Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi Binası’nın karşı karşıya kaldığı tehdit, tek bir yapı ya da bölgeyle sınırlı kalmamakta; tüm ülke coğrafyasında uygulanabilecek bir yıkım ve mülksüzleştirme sorunu olarak önümüzde durmaktadır.

Kentin hafıza merkezinin yıkıldığı bir kent planlaması düşünülemez. TMMOB Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi Binası, geçmişten bugüne kent belleğini içerisinde muhafaza eden bir değer olarak kentin kimliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Şube binasının kültürel özelliklerle iç içeliği, yapı niteliği, kentin hafızasını taşıması, içerdiği mekânsal anlamı gibi tüm unsurlarıyla tescillenmesi ve varlığını sürdürmesi zorunluluktur.

Bundan hareketle, başta TMMOB Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Binası olmak üzere kent merkezlerini, yaşam alanlarını, kültürel varlıklarımızı tehdit eden tüm hukuki düzenleme ve uygulamalara karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulunuyoruz. Afetlerden fırsat yaratan bu anlayış ve politikalara karşı çevre ve toplum yararına çabamızı sürdüreceğiz.

TMMOB Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Binası Kentin Hafıza Noktasıdır, Yıkılamaz!

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

 

Yazar- MO İstanbul 28 Mart 2024 Perşembe