Kent ve Çevre Değerlerine Sahip Çıkmaya Çağrı!

Yazar- MO İstanbul 5 Haziran 2020 Cuma

Kentsel ve kırsal alanların, yeşil alanların, milli parkların, ormanların, kıyıların ve sahil şeritlerinin, tarım alanlarının, meraların, yaylaların, koruma alanlarının sermayeye tahsis edilerek yapılaşmaya açıldığı; koruma mevzuatındaki güvencelerin ortadan kaldırıldığı; nükleer, termik ve hidroelektrik santraller, otoyollar, maden işletmeleri gibi pek çok projenin denetimsiz biçimde uygulandığı ülkemizde; doğal değerler hızla yitirilmektedir.

Doğal yaşamı ve ekolojik dengeyi bozan bu proje ve uygulamaların, yoğun yapılaşmanın ve iklim değişikliğinin etkileri ise en çok nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı kentlerimizde etkisini göstermeye başlamış; bütüncül planlama ilkelerini reddeden anlayış yaşam alanlarımızı doğal afetlere, salgınlara ve yapısal sorunlara karşı güvencesiz hale getirmiştir.

Çevre ve doğa tahribatının olumsuz etkilerine ancak; ülkemizin sahip olduğu tüm kaynakların kamu ve toplum yararını gözeten politikalar çerçevesinde korunması ve bu kaynakların tüm yurttaşlarca eşit kullanılabilmesi yoluyla karşı koymak mümkün olacaktır.

Mimarlar Odası olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde; nitelikli, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması; yaşam değerlerimizin, tarihi, doğal ve kültürel çevremizin korunması amacıyla verdiğimiz mücadeleye devam etmekte kararlı olduğumuzu vurguluyoruz.

Bu çerçevede; hukuka ve toplum yararına aykırı bütün plan, karar ve uygulamaların ivedilikle durdurulması; bilimsel şehircilik ve planlama ilkelerine bağlı kararların hayata geçirilmesi; uluslararası anlaşmalara esas olan duyarlılıkların kamusal politikaların her düzeyinde yer almasının sağlanması için tüm duyarlı kesimleri kent, çevre ve yaşam değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 5 Haziran 2020 Cuma