Kent Düşleri Atölyeleri XIII Sona Erdi

Yazar- MO İstanbul 10 Ağustos 2018 Cuma

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 2005 yılından beri düzenlediği Kent Düşleri Atölyeleri’nin bu yıl on üçüncüsü gerçekleştirildi. 150 öğrencinin ve 80 yürütücünün katılımıyla Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Karaköy, Kadıköy ve Bakırköy binalarında gerçekleştirilen atölyeler 9 Temmuz 2018 tarihinde başlayarak 3 Ağustos 2018 tarihinde sona erdi.

Kent Düşleri Atölyeleri XIII’te “Mekân ve Bellek” teması çerçevesinde çalışan öğrenciler, yedi ayrı atölye grubuna ayrılarak İstanbul’un farklı bölgelerini tema kapsamında anlamaya ve bu mekanlara dair düşlerini üretmeye odaklandılar. Mimarlığın çeşitli alanlarından ve farklı disiplin alanlarından yürütücülerin katkılarıyla verimli ve keyifli bir atölye dönemi daha geride kaldı.

Kent Düşleri Atölyeleri’nin daha dinamik bir süreçle sürdürülmesi ve tüm atölye gruplarındaki öğrencilerin düzenli olarak bir araya gelişlerinin sağlanması için program içerisinde çok sayıda ortak seminerler ve ortak atölyeler kurgulandı. Dört hafta süren atölyeler boyunca gerçekleştirilen ortak seminerler aracılığıyla öğrencilerin temaya ilişkin kavramsal çerçeve geliştirmelerine katkıda bulunuldu. Haftada bir ila iki gün düzenlenen ortak atölyelerde ise hem öğrencilerin atölye kapsamında sürdürdükleri çalışmalarını destekleyecek hem de farklı disiplin alanlarından katkılarla kişisel ve mesleki gelişimlerine faydalı olabilecek üretimler gerçekleştirildi.

Atölye çalışmalarının ilk haftası Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen’in “Kent, Mimarlık ve Mimarlar Odası” başlıklı sunuşu ile başladı. Ardından Mimar- Koruma Uzmanı Doç. Dr. Gül Köksal “AKM ve Narmanlı Hanı Üzerinden Güncel Kentsel Bellek ve Ortak Değer Tartışmaları” başlıklı seminer sunumunu gerçekleştirdi. Sunuşlardan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’ndan yürütücülerle “Beden Atölyesi” adlı çalışmayı gerçekleştiren öğrenciler hem birbirleriyle tanışma hem de beden ve ses kullanımı üzerine egzersiz yapma fırsatı buldular. Öğrenciler aynı hafta gerçekleştirilen “Heykel”, “Fotoğraf”, “Eskiz” ve “Grafiti” atölyelerinde ise form oluşturma ve görsel ifade üzerine çalıştılar.

İkinci haftaya Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Prof. Nilüfer Ergin Doğruer’in “Mekân ve Bellek İlişkisinin Açık Alan Heykelinde Yorumlanışı” başlıklı seminer sunumu ile başlayan öğrenciler bir yanda atölye gruplarındaki çalışmalarını sürdürürken bir yandan da “Video-Grafik”, “Çember”, “Karikatür” ve “Grafiti” başlıklı tek günlük ortak atölyelere katıldılar.

Üçüncü haftada Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sinan Omacan’ın “Neoliberal Kent ve Mimarlık” başlıklı seminer sunumu ile İstanbul Üniversitesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’ında öğretim üyesi ve Şehir Plancısı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu’nun “Hafıza Mekanlarına İdeoloji, Mekân ve Bellek İlişkisi Üzerinden Bakmak” başlıklı seminer sunumu gerçekleşti. Aynı hafta “Strüktür”, “Heykel”, “Çember” ve “İllüstrasyon” başlıklı ortak atölyeler düzenlendi.

Atölyelerin son haftası olan dördüncü haftada ise Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği’nden Ayça Yazıcı “Mimari Sunum Teknikleri” başlıklı seminer sunumunu yaptı. Öğrenciler son hafta boyunca atölye gruplarında geliştirdikleri fikirlerini ve üretimlerini sunmak üzere çalıştılar. Atölyelerin son günü olan 3 Ağustos Cuma günü, her bir atölye grubunun yaptığı sunumların ardından öğrencilere ve yürütücülere katılım belgeleri verilmesinin ardından gerçekleştirilen kokteyl ile Kent Düşleri Atölyeleri XIII sona erdi.

Yazar- MO İstanbul 10 Ağustos 2018 Cuma