Kadınlara Yönelik Şiddet, Baskı, Ayrımcılık ve İstismarın Meşrulaştırılmasına Yönelik Çağdışı Girişimlere Son Verilmelidir

Yazar- MO İstanbul 8 Mart 2020 Pazar

Tüm dünyada ve ülkemizde; krizler, gericileşen iktidarlar, güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik, sömürü, ayrımcılık ve savaş koşulları kadına yönelik şiddet ve baskının her geçen gün artmasına neden olmaktadır.

Kırk milyonun üzerinde kadının yaşadığı ülkemizde; ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda yaşanan kriz yaşam koşullarını giderek ağırlaştırmakta; düşünce, ifade, haberleşme, toplanma, çalışma, eğitim, sağlıklı ve güvenli bir çevrede barış içinde yaşam gibi temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına ve bunlardan yararlanılmasına her geçen gün yeni kısıtlamalar getirilmekte; toplumsal yapıda eşitsizlik, ayrımcılık ve mahrumiyet giderek yükselmektedir.

Kamusal ve toplumsal alanda oluşturulan siyasi hegemonya aracılığıyla değiştirilen sosyo-kültürel yapı siyasal iktidar tarafından kadınların temel hak ve özgürlüklerine yapılan gerici müdahalelerin meşru temeli haline getirilmeye çalışılmaktadır.

Bilimsel şehircilik ilkelerine bağlı planlama politikaları yerine rant politikaları ile şekillenen kentlerimizde; kadınların uğradığı toplumsal baskı ve şiddetin görünürlüğü eşitsiz yapılı çevre yoluyla engellenmektedir. Kamu ve toplum yararının öncelik olarak belirlenmesi yerine sermaye ve finans odaklı merkezi ve yerel yönetim politikaları; kamusal alanlara ve kamu hizmetlerine erişimde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yükseltmektedir.

Dünyanın neresinde olursan olsun kadınlara uygulanan sömürüye ve kadınların hayatın tüm alanlarında karşılaştıkları baskıya karşı yürütülen mücadeleyi simgeleyen bir gün olarak kutlanan Dünya Kadınlar Günü’nde Mimarlar Odası olarak; kadınların karşı karşıya kaldıkları baskı ve şiddetin önlenmesinde öncelikli hedefin cinsiyet temelli eşitsiz yapıya karşı mücadele olduğu inancını taşıyoruz.

Eşitliğe dayalı, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınmasını, kullanılmasını ve yararlanılmasını engelleyen hiçbir ayrım ve kısıtlamanın yaşanmadığı bir gelecek dileğiyle kadın meslektaşlarımızın ve tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 8 Mart 2020 Pazar