TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kadın Çalışma Grubu İlk Toplantısını Yaptı.

Yazar- MO İstanbul 25 Ekim 2018 Perşembe

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 45. Dönem Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla oluşturulan “Kadın Çalışma Grubu” ilk toplantısını 21 kadın üyenin katılımıyla gerçekleştirdi. Mücella Yapıcı’nın açılışını yaptığı toplantıda tanışmanın ardından işleyiş, yöntem ve ilkeler belirlendi. Başkan, yardımcı, sekreter veya raportör şeklinde bir yapılanmanın uygun olmadığı, bunun yerine her toplantıda dönüşümlü olarak yürütücülerin olabileceği, aylık iki kişilik rotasyonlu yürütme ve yatay bir sistem kabul edildi ve yönetim kurulu adına katılan Aysel Durgun’un koordinasyonu sağlamasına karar verildi. Mimarlık mesleği özelinde kadınların sorunları kısaca tartışıldı. “Nasıl bir çalışma sürdürebiliriz” sorusu altında fikirler ve öneriler kaydedildi. Katılımcıların önerileri doğrultusunda Kadın Çalışma Grubu, çalışma hayatındaki cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık, taciz gibi sorunlara somut olarak eğilmenin yanı sıra kentsel dönüşüm, mekân bozulmaları,  “Toplumsal Cinsiyet ve Mekân” odağında literatür üretmek, saha çalışmaları yapmak, mekân araştırmalarının önünü açmak ve farklı disiplinlerle ve akademisyenlerle işbirliği kurmak amacında birleşti. Ana hedef somut toplumsal sonuçlar almak olarak belirlendi. Çalışma grubu, kadınlara ve erkeklere toplumsal cinsiyet eğitimleri, atölyeler, festivaller, etkinlikler, okumalar, saha proje çalışmaları düzenlemek; bültende bir köşe, e-dergi, üyelere dair anket hazırlamak; kadın meslektaşlarla dayanışmak; kadın mücadelesinin bir parçası olmak; gündemi takip etmek ve periyodik buluşma kararlarıyla yüksek bir motivasyonla çalışmalarına başladı.

Yazar- MO İstanbul 25 Ekim 2018 Perşembe