Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet’e tahsisi iptal edildi!

Yazar- MO İstanbul 2 Ağustos 2022 Salı

Heybeliada Sanatoryumu tekrar yurttaşların hizmetine açılsın!

Sağlık Bakanlığı’nın Heybeliada Sanatoryumu’nu “din görevlilerine mesleki bilginin verilmesi, geliştirilmesi, Kuran eğitimi ve gençlik faaliyetlerinin karşılanması” amacıyla Diyanet’e devri mahkeme tarafından iptal edildi.

İstanbul Heybeliada’daki tarihi sanatoryumun Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildiğini öğrendiğimizde bu kararı geri döndürmek için elimizden geleni yapmaya karar verdik. Kısa sürede aynı düşünceleri paylaşan İstanbul Tabip Odası, Türk Toraks Derneği, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve İstanbul Barosu’yla bir araya gelerek bu işlemin iptaline yönelik bir dava açtık. Türk Toraks Derneği de Change.org üzerinden Heybeliada Sanatoryumu’nun yeniden bir sağlık merkezi ve müze olması yönünde imza kampanyası başlatmıştı. Halen devam eden bu kampanya kapsamında imza desteği 81 bine ulaşmak üzere. Bu ortak tepkinin boyutu Sağlık Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı’nın çeşitli beyanlarıyla geri adım atmalarını sağladı. Neticede, bugün gelinen noktada Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi iptal edildi.

Heybeliada Sanatoryumu, verem hastalığının tanı ve tedavisi ile hastaların rehabilitasyonu amacıyla 1924 yılında kuruldu. Cumhuriyetin ilk hastanesi olan Heybeliada Sanatoryumu, tüberküloz hastalığı ile ilgili tıbbi, sosyal ve kültürel tarihin ülkemizdeki en önemli simgesi oldu.

Sanatoryumun içinde yer aldığı parselin I, II ve III. derece doğal sit alanı özelliği bulunurken, hastane binası ve aynı parseldeki ahşap yapı da tescilli tarihi yapılardır. Bu nedenlerle söz konusu doğal sit alanının yapılaşmaya açılması mümkün değildir. Aynı zamanda sanatoryumun bulunduğu alan, orman havzası içinde yer aldığı için özgün iklim özellikleri göstermektedir.

AKP iktidarının “sağlıkta dönüşüm” politikasıyla yarattığı haksız ortam nedeniyle hem yurttaşlar hem de doktorlar bir şiddet sarmalı içinde mücadele ederken, hem bir sağlık merkezi hem de müze olabilecek kapasiteye sahip Heybeliada Sanatoryumu yıllardır boş olarak bekliyor. 2005 yılına kadar hizmet vermeye devam eden sanatoryum, o yıl Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Sanatoryum bu tarihten sonra çürümeye terk edildi.

Bizler; İstanbul Tabip Odası, Türk Toraks Derneği, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve İstanbul Barosu olarak Sağlık Bakanlığı’nı, Anayasa’nın 56’ncı maddesinde güvence altına alınan sağlık hakkına aykırı davranmayarak Heybeliada Sanatoryumu’nu tekrar yurttaşların sağlık hizmetine açmaya davet ediyoruz.

İstanbul Tabip Odası

Türk Toraks Derneği

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

İstanbul Barosu

Yazar- MO İstanbul 2 Ağustos 2022 Salı