Haydarpaşa Halkındır, Halkın Kalacak!

Yazar- MO İstanbul 21 Şubat 2013 Perşembe

Haydarpaşa Halkındır, Halkın Kalacak!

Toplum, Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması tarafından düzenlenen, 20 Şubat 2013 Çarşamba günü saat 19.00’da Kadıköy’den Haydarpaşa Gara yapılan meşaleli yürüyüş geniş bir katılımla gerçekleşti.

Kadıköy’de toplanan Haydarpaşa Dayanışması bileşenlerine yürüyüş öncesi bir konuşma yapan Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, “Haydarpaşa Gar Dönüşüm Planları iktidar ve yerel yönetim tarafından 2004 yılından beri hayata geçirilmek istenmektedir. Haydarpaşa Dayanışması olarak da biz bu yağma girişimine karşı inatla direnmekteyiz. Demokrasinin hakim olduğu ülkelerde 15.000 vatandaşın itiraz ettiği bir imar planı o kentin yerel yönetimi tarafından görmezden gelinemez. Bu bir yağma planıdır. Kültür Bakanları aymaz bir tavır sergilemektedir” dedi.

“Haydarpaşa Dayanışması” yazılı pankartın arkasında ellerinde “Susma Diren Haydarpaşa’ya Tren”, “Ulaşım Hakkımız Engellenemez”, “Haydarpaşa Trensiz Vapursuz Kalmayacak” yazılı döviz ve meşalelerle Haydarpaşa Garı’na doğru yürüyüşe geçen kortejin önünde maket buharlı tren ve vagonu ayrıca tren şefi ve hareket memuru kıyafetli aktivistler yürüdü.

Haydarpaşa Garı merdivenlerinde gerçekleştirilen basın açıklamasının metni ise aşağıdaki gibidir:
Tarih, doğa ve kültürel değerler, şehircilik ilkeleri, bilimsel raporlar, toplum tepkileri dikkate alınmadan sadece “rant hırsı” ile hareket edilen bu süreçte “hukuk ve demokrasi” ayaklar altına alınmıştır.
Haydarpaşa Dayanışması olarak 9 yıldır sürdürülen “Haydarpaşa’yı savunma” çabaları, gösterilen demokratik tepkiler ve toplumsal duyarlılıklarla elde edilen kimi kazanımlara karşın Haydarpaşa Gar binası 2 yıl önce yakılmış; 1 yıl önce Garın Anadolu ile bağlantısı kesilmiş; “koruma” adında “rant planı” yürürlüğe sokulmuş ve bölgeye inşaat yapımı amacıyla çalışmalara hız verilmiştir.

Kamu yönetimi, planlama, koruma ve hukuk tarihimize “kara bir leke” olarak geçen bu “yağma ve talan” kararını alanları kınıyoruz!

Hukuk mücadelemizin bir devamı olarak “evrensel koruma ilkelerine ve koruma hukukumuza” açıkça aykırı olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen “Koruma Amaçlı Plan”ın yürütmesinin durdurulması ve iptali amacı ile dava açılmıştır.

Bizler “oldu-bitti”lerin yaşanmaması için yargı sürecinin beklenmesi ve yargının “bağımsız ve hukuk normlarını esas alan” bir karar sürecini hızla işletmesini beklemekteyiz…

Hukuksuzluğun, kuralsızlığın ve çılgınlığın “ilke” haline geldiği günümüz koşullarında, kent, çevre, kamu ve emek değerlerine sahip çıkmanın zorluğunu yaşamaktayız. Diktatörlüğe giden yolun kamusal varlıkların haraç-mezat satışı ve rantla örüldüğünün farkındayız. Buna karşın toplumsal duyarlılıkların ve dayanışmamızın bütün zorlukları yeneceğinin bilincinde ve inancını taşımaktayız.

Her bakımdan gelinen bu kritik aşamada Haydarpaşa Dayanışması olarak, yağmaya karşı mücadelemizin 9.yılı, Pazar Nöbetimizin 1. Yılı ve Perşembe Buluşmalarımızın 35.haftasında Haydarpaşa ve çevresini bütün değerleriyle birlikte savunmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.

Bizler Tarihi Haydarpaşa Garı önünde duyarlı yurttaşlar, Kadıköylüler, Üsküdarlılar, İstanbullular olarak “talana ve rantiyeye” geçit vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz! Haydarpaşa halkındır, halkın kalacak!

Yazar- MO İstanbul 21 Şubat 2013 Perşembe