Ana Sayfaya Dön

Foto Galeri

Cumartesi Buluşmaları: Cafer Bozkurt

Meslektaşlarımızın, mesleki birikimlerini ve deneyimlerini paylaştığı “Mimarlar Deneyimlerini Paylaşıyor- Cumartesi Buluşmaları” başlıklı söyleşilerimizin 2019 yılındaki üçüncü buluşmasında Cafer Bozkurt’u konuk ettik. Söyleşi, 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 16.00’da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda gerçekleşti.

Cafer Bozkurt

1945’te İstanbul’da doğan Cafer Bozkurt, 1968‘de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. 1971’de kurduğu mimari büro, başkanı olduğu Cafer Bozkurt Mimarlık Ltd. Şirketi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Cafer Bozkurt, yurtiçi ve yurtdışında konut yerleşmeleri, turizm ve rekreasyon yapıları, kültür ve eğitim yapıları gibi alanlarda yoğunlaşan çok sayıda pro­je gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra tarihi çevre ve restorasyon konularında verdiği çok sayıda eser ile uzmanlaştı. Gerçekleşmiş toplam dokuz projesi Aga Khan Ödülleri’ne aday gösterildi. Kılıç Ali Paşa Hamamı Restorasyonu ile Avrupa Birliği’nin kültürel miras alanındaki en prestijli organizasyonu olan Europa Nostra Ödülleri 2017 kapsamında Koruma Kategorisi’nde ödül sahibi oldu. Çeşitli yapıları 4 defa TMMOB Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Ödüllerine layık görüldü. Ayrıca Tarihi Kentler Birliği Ödülleri, THBB Mimarlık Ödülleri, The Chicago Athenaeum: International Architecture Awards ve Green Good Design Awards gibi ulusal ve uluslararası mimarlık ödülleri kazandı.

Kariyeri boyunca mimarlık mesleği ile ilgili çeşitli konfer­anslara ve toplantılara davet edilen Cafer Bozkurt, ülkemizde ve yurtdışındaki mimarlık okullarında davetli konuşmacı ve öğretim görevlisi olarak da bulundu. Pek çok mimarlık ve kentsel tasarım yarışmasında jüri üyesi olarak görev aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümleri ile Erasmus Programı kapsamında İspanya’da Valensiya Politeknik Üniversitesi’nde ve Norveç’te Stavanger Üniversitesi’nde konuk öğretim üyeliği yaptı. Projeleri, yapıları ve makaleleri çeşitli mimari yayınlarda yer aldı.

İnsan ve toplumun gereksinmeleri için, ulusal ve evrensel kültür bağlamında fikir ve çözümler üreten çeşitli dernek, sivil toplum örgütü ve kamu kurumuna da üye olan Bozkurt, mimarlık mesleğinin toplumsal kabulü ve saygınlının arttırılması amacı ile çalışmaktadır.

Bozkurt, mesleki etkinliğini kendi sorumluluğu altında ve bağımsız olarak sürdüren mimarların 1987’de Ankara’da kurduğu Türk Serbest Mimarlık Derneği’ne 2002-2004 yılları arasında başkanlık yaptı. TMMOB Mimarlar Odası’na bağlı mimarlardan oluşan bu dernek, mimarlık mesleğinin çağdaş düzeyde uygulanması, kamuoyunda daha etkin yer alması ve global platformlarda temsilinin güçlendirilmesini hedeflemektedir. 2003 yılında ise aynı amaçla kurulan İstanbul Serbest Mimarlık Derneği’nin kurucu üyelerinden biri oldu ve 2005-2007 yılları arasında bu derneğin de başkanlığını yaptı.

2008-2011 arasında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’na bağlı 4 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na üyelik ve başkanlık yaptı. İstanbul’da Tarihi Yarımada’da bulunan kültür ve tabiat varlıklarının restorasyonu ve korunmasından sorumlu olan bu kurulda, Marmaray ve Yenikapı Arkeolojik Kazıları gibi kentin en önemli şehircilik, ulaşım ve kültür projelerinde karar verici rol oynadı. Bu dönemde geçekleşen Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı ve İbrahim Paşa Sarayı düzenlemelerine yön verdi. Görev süresi dolduktan son­ra, 2011-2013 yılları arasında Boğaziçi’nden sorumlu 3 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na üyelik ve başkanlık yaptı.