Fikirtepe’de Yeni İmar Planları: Dönüşüm Projesinin Etap Planlarına Karşı İptal Davası Açıldı

Yazar- MO İstanbul 14 Temmuz 2021 Çarşamba

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kadıköy Fikirtepe ile ilgili imar planlarının durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle dava açtı.

Fikirtepe’deki “kentsel dönüşüm” süreci 16 yıl önce başladı. 2005 yılında “özel proje alanı” ilan edilen Fikirtepe’ye yönelik imar planları 2011 yılında onaylandı. Bakanlar Kurulu’nun 2013 yılında ‘riskli alan’ ilan edilen Fikirtepe’de yaşayan halkın mağduriyeti de katlandı. Mahalle hakkında bir yıl sonra da acele kamulaştırma kararı verildi. Ancak İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi 2019’da verdiği kararla imar planlarını iptal etti. Kararda, bakanlığın hazırladığı bazı plan notlarında donatı alanları ve imar transferi hakları ile yoğunluk kararına uygun bir yapılaşma olup olmayacağının belirsiz olduğu kaydedilmişti.

TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın İstanbul Şubeleri de açtıkları iptal davasının dilekçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı imar planlarında mahkemenin iptal gerekçelerinin giderilmediği belirtildi. Dilekçede ifade edilen eksiklikler şöyle:

– Dava konusu nazım imar planı ve uygulama imar planı arasında uyumsuzluk var.

– Nazım imar planında yoğunluk 810 kişi, plan raporunda ise 324 bin kişi olarak öngörüldü.

– 1’inci etap uygulama imar planı raporunda, 19 ada için 810 kişi ve kişi başı 50 metrekare

emsal inşaat alanı baz alınarak 1 milyon 310 bin 883 metrekarelik konut ve ticaret emsal alanı öngörüldü. Fakat plan hatları ve yönetmeliğin getirdiği emsal artışı ile bu alan 2 milyon 313 bin 363 metrekare olarak belirlendi.

– Planlarda her ada için belirlenen emsal alanın o yapılar arasında nasıl paylaşılacağına dair bir hüküm yok. 2019 yılında mahkemenin iptal ettiği planlardaki belirsizlikten biri de buydu.

– Dava konusu planların kurum ve kuruluş görüşlerinden biri hariç tamamı 2008-2009 yılına ait ve iptal edilen planlara yönelik.

Yazar- MO İstanbul 14 Temmuz 2021 Çarşamba