Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi Yenilendi

Yazar- MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi

2012 yılı biterken basında “Meslek Odalarına 150 Milyarlık Neşter” başlığı ile kamuoyu gündemine düşen, kapalı kapılar ardında hazırlanan ve mimarlık ve mühendislik mesleklerini yok sayan düzenleme taslağı ile karşı karşıyayız. Taslak mimarın ve dolayısı ile meslek odasının kamusal denetim yetkisini ortadan kaldırılmakta, bunun yanı sıra:

– Yapı ruhsatı süreçlerinde kimi kişi ve kuruluşlara kamu kurumu olmadıkları halde kamu kurumuymuş gibi ayrıcalıklar tanımlanmakta;

– Yapı ruhsatı süreçlerinde mimarların telif haklarını ortadan kaldırmakta;

– Teknik Müşavirlik Kuruluşlarına müelliflik hakkı verilmekte;

– Mimar–mühendis olmayan teknik elemanların, mimarlık mühendislik hizmeti vermelerine olanak sağlanması öngörülmekte;

– Meslek Odası devre dışı bırakıldığı için, sahte mimarlarla, sahte imzalarla düzenlenmiş ruhsatlarla karşılaşılabilmekte ya da mimar ve mühendisin bilgisi ve imzası olmadan ruhsat düzenlenebilmekte;

– Teknikerlerin mimarlık-mühendislik yapabilmesinin önü açılmakta;

– Müelliflik ve telif hakları yok edilmekte;

– Bir yapının eser olup olmadığı kararı idarelerde kurulacak kurumlara bırakılmakta;

– Teknik Müşavirlik Kuruluşları ve bakanlık tarafından bu kuruluşlara verilebilecek yetkiler ile yapı üretim süreçleri daha da denetimsizleştirilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurulduğu günden itibaren beyana dayalı mimarlık dönemi başlatılmış, mimar, mimarlık ve meslek odamız dolayısı ile de kamu yararı yok sayılmıştır.
Kimin mimarlık yaptığı belli olmayan bu ortam ile deprem tehlikesi altındaki ülkemizde sağlıksız ve güvensiz yapılaşmanın önünü açılmış, imzacılık yaygınlaşmış, meslektaşlarımız için ise işsizlik olarak meslek ortamımıza yansımıştır.

Böylesi bir ortam mesleki dayanışmayı zorunlu kılmaktadır. Mesleki dayanışma amacı ile başlattığımız ferdi kaza sigortası poliçesi bu yılda yenilendi.

Ferdi kaza sigortasından aidat borcu olmayan tüm meslektaşlarımız ayrıca herhangi bir bedel ödemeden, başvuruya gerek kalmadan yararlanabilmektedir. Meslektaşımızın peşin ya da taksitlendirerek aidatını ödemiş olması yeterlidir. Aidat ödemesini ister banka aracılığı ile ister bizzat oda birimlerinden, ya da kredi kartı ile peşin ya da taksitlendirerek yatırmış olsun tüm meslektaşlarımız aynı derecede bu haktan yararlanabilmektedir.

Meslektaşlarımız Kaza sigortasından Hangi koşullarda yararlanmaktadır?
Meslektaşlarımız günlük hayatlarının herhangi bir anında geçirmiş oldukları kaza halinde bu sigortadan yararlanabilmektedirler. İşte, evde ya da tatil sırasında kaza kapsamında değerlendirilebilecek yaralanma, ayak burkulması, herhangi bir çarpma sonucunda oluşan vs hasarlar halinde meslektaşımız kaza sigortasından yararlanabilmektedir.

Kaza Sigortası masrafların ne kadarını karşılamaktadır?
Kaza sigortası poliçesi meslektaşlarımızın her kaza için masraflarının 5.000 TL ye kadar olan bölümünü karşılamaktadır. Bu masrafların karşılanabilmesi için meslektaşımızın kazadan sonra herhangi bir başvuru yapmadan tedavi yaptırıldıktan sonra tedaviye ait faturayı Mimarlar Odası olarak anlaşmalı olduğumuz sigorta firmasına iletilmesi durumunda her kaza için 5.000. TL ye kadar masraflar karşılanmaktadır.

Azami Teminat Limitleri
Tedavi Masrafları teminatı (kişi başı) : 5.000 TL ‘ye kadar
Sürekli sakatlık teminatı (kişi başı) : 50.000 TL’ye kadar
Ölüm teminatı(kişi başı) : 50.000 TL’ye kadar
Limitlere deprem dahil, terör teminatı hariçtir.

2012 yılında sigorta firmasına toplam 19.618 üye için 149.250,50TL ödenmiştir. Sigorta firması tarafından, 2012 yılı için 5 tedavi ve 1 vefat olmak üzere 6 üyemiz ve varislerine 66.110,11TL ödeme yapılmıştır.

Yazar- MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi