Çrş5Oca - 6Oca 510:00Oca 6Konut Kurultayı10:00 - 15:30 (6) zoom ve mimarist.tv Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ

KONUT KURULTAYI

-Çevrimiçi-

5-6 Ocak 2022

mimarist.tv, zoom

Sami Yılmaztürk Anısına…

Ülkemizde yaşanılan ağır ekonomik kriz ve bu krizi daha da derinleştiren pandemi koşulları, esasen dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için sorun teşkil eden elverişli konuta erişim sorununu yadsınamaz bir şekilde konut krizine dönüştürmüş durumdadır. Dünya Konut Fiyat Endeksi üzerinden bakıldığında, son yıllarda ülkemizdeki satılık konut ve kira fiyatlarının muazzam bir artışla ilk sırada bulunduğu, temel insanlık hakkı olan barınma ihtiyacının karşılanmasının aracı olan konutun gerek devlet gerekse kullanıcılar açısından ekonomik bir yatırım aracına dönüştürüldüğü görülmektedir.

Ayrıca, bilindiği gibi tüm dünyada 1,8 milyardan fazla insanın yeterli barınma hakkından yoksun olduğu, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 40’ının, istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim için bir ön koşul olan yeterli konut erişimine ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

Tüm insanların yeterli barınma hakkına sahip olması gerekliliğini ve mesleğimizin bu konuda önemli bir iyileştirici rolü bulunması ilke edinen Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından 2021 yılının teması “Sağlıklı Bir Dünya İçin Temiz Çevre” olarak belirlenmiştir.  UIA, bu temayla “Barınma, Kamusal Alanlar ve İklim Değişikliği” başlığında üç temel alana odaklanmıştır.

Bu tespitlerden hareketle sevgili meslektaşımız C. Sami Yılmaztürk anısına düzenleyeceğimiz “Konut Kurultayı”nı, konut sorununun çözümü için krize yol açan mevcut ekonomik ve politik  yaklaşımları, farklı konut hallerini, konut tasarım ve üretim süreçlerini, herkesin konut hakkı bağlamında konuta erişilebilirlik sorunları nedenleri ve sürecin işleyişini farklı boyutları ile irdelemek, çözümlemek ve yeni çözümlere ulaşabilmek için disiplinler arası bir ortak bir buluşma gerçekleştirmek amacıyla düzenlemiş bulunuyoruz.

5-6 Ocak 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenleyeceğimiz Konut Kurultayı, “Türkiye’de Konut/Barınma hakkı ışığında konut krizi ve mücadelesinin değerlendirilmesi ve yeni yaklaşımlar” başlığı altında tüm ilgililerin katılabileceği çevrimiçi forumla sona erecektir.

Tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna katılımları ricasıyla saygı ile duyurulur.

Zoom üzerinden gerçekleştirilecek olan kurultay, mimarist.tv’den de canlı olarak yayınlanacaktır.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Zoom kayıt linki:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYkcumupj8tGtXtTZXq1AK3pdCl8oaEd_AN

PROGRAM  

1. GÜN:

10.00 – 10.15

Açılış Oturumu: Esin Köymen / TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı         

Tematik sunuş: İzzettin Önder / Boğaziçi Üniversitesi  

Konutun Ekonomi Politiği

1.Oturum:

10.45 – 13.20

KONUT SORUNUNUN ELEŞTİREL EKONOMİ POLİTİĞİ 

Oturum Başkanı: Pelin Pınar Giritlioğlu / İstanbul Üniversitesi  

Cihan Uzunçarşılı Baysal   

Konut Hakkından Konut Mücadelesine Bakmak

Sıla Demirörs / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Türkiye’de Konutun Kendine Özgü Nitelikleri (Dünya Örnekleri ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme)

Melih Yeşilbağ / Ankara Üniversitesi                     

Toprağa Dayalı Birikimde Konut; Türkiye örneği

Havva Ezgi Doğru / Anadolu Üniversitesi  

Devlet-Konut İlişkisini TOKİ Üzerinden Okumak

Fuat Ercan / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ​​

Sermayemi/Gelirimi Nerede Değerlendirsem? Yatırımlar İçinde Bir Yatırım: KONUT

12.35 – 12.55 Soru Cevap

12.55 – 13.20 Oturum Değerlendirmesi

13.20 – 13.40 ARA

2. Oturum:

13.40 -15.50

KONUT TASARIM VE ÜRETİM SÜREÇLERİ / FARKLI KONUT HALLERİ 

Oturum Başkanı: Gülşen Kılıçreis Özaydın / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kumru Çılgın Çalış / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi    

Yaşam Alanı Ölçeğinde Güncel Sorunlar ve Mahalle Planlaması İçin Öneriler

Özgür Bingöl / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  

Konut ve Kentin İnşası

Ayşegül Cankat / ENSA Grenoble  

Konut Olarak Gecekondu: Yerel Nitelikleri Tasarım Süreçlerine Dahil Etmek

Derin Öncel / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi    

İstanbul’da Planlı Konut Üretiminin İlk Örnekleri Üzerine Düşünmek; Potansiyeller, Stratejiler

15.10 – 15.30 Soru Cevap

15.30- 15.50  Oturum Değerlendirmesi    

2.GÜN

10.00 – 10.30

Tematik sunuş: Gerard van Bortel Delft University of Technology

Hollanda’da Erişilebilir Konut: Son Gelişmeler, Zorluklar ve Olası Çözümler

3.Oturum:

10.30 – 13.05

HERKESİN KONUT HAKKI VE KONUTA ERİŞEBİLİRLİĞİ

Oturum Başkanı: Alper Ünlü / İstanbul Teknik Üniversitesi

Candan Çınar Çıtak / Yıldız Teknik Üniversitesi    

Konut Üretiminde Paydaş İlişkileri ve Piyasa Mekanizması

Serkan Öngel / Gaziantep Üniversitesi

Sınıfsal Bağlamda Kentsel Ayrışma, Mekânsal Denetim ve Konut Politikaları

Aysel Can Ekşi / İnşaat ve Kadın Derneği Başkanı

Şükran Eroğlu / İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı       

Pandemi Sonrası Toplumsal Cinsiyetler Açısından Aile İçi Şiddet Eğilimi, Kadın Emeği ve Konutu Yeniden Düşünmek

Simlâ Sunay 

Kadın ve Sosyal Konut (Bir Atölyeden Kolektif Düşünme)

Berat Çelikoğlu        

Öğrenciler Açısından Barınma / Konut Sorununun Değerlendirilmesi


12.20 – 12.40 Soru Cevap

12.40- 13.05  Oturum Değerlendirmesi    

13.05 – 13.30 ARA

FORUM:       

13.30 – 15.30

Türkiye’de konut/barınma hakkı ışığında konut krizi ve mücadelesinin değerlendirilmesi ve yeni yaklaşımlar

Forum Yöneticisi: Ayşe Mücella Yapıcı

Atölye Sonuç Aktarımı: Fuat Ercan

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Tarih

5:Ocak 2022, Çarşamba - 10:00 - 6:Ocak 2022, Perşembe - 15:30

Yer

zoom ve mimarist.tv