Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu Tarafından Mesleğe Yönelik Yapılan Mevzuat Çalışmaları Görüşe Açılmıştır

Yazar- MO İstanbul 16 Ağustos 2021 Pazartesi

46. Olağan Genel Kurulu kararı çerçevesinde kurulan Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu, dönem boyunca endüstriyel tasarım mesleğinin kamu adına düzenlenmesi için meslek tanımı, mesleki hizmet, asgari ücretlendirme, meslek etiği, yarışmalar, akreditasyon ve benzeri konularda mevzuat eksikliklerinin tamamlanması yönünde çalışmalar yürütmüştür.
Endüstriyel tasarım mesleği mensuplarının mesleği icra ederken benimsemeleri önerilen ortak  değerlerin ve ilkelerin geliştirilmesi, bu değerlerin meslektaşlar arasında yaygınlaşarak benimsenmesi amacıyla, mesleki davranış kuralları yönetmeliği hazırlanması, Komisyonun öncelikli çalışmaları arasında yer almıştır. Endüstriyel tasarım mesleki davranış kuralları yönetmeliği için, 2018 yılı bahar döneminde ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde lisansüstü öğrencilerle kapsamlı bir çalışma yapılmış, dünyadaki ve Türkiye’deki örnekler analiz edilmiş, sekiz ana başlık oluşturulmuş ve bu başlıkların her biri için taslak içerikler geliştirilmiştir. İlgili paydaşların ve meslektaşların katılımına açık toplantılar düzenlenerek taslaklara ilişkin yapılan çalışmalar doğrultusunda “Endüstriyel Tasarımcılar için Etik Kılavuz” oluşturulmuştur.

Genel Kurul Kararı ile belirlenen çalışma konuları arasında bulunan yarışmalar ile ilgili olarak ise; nitelikli proje elde etmenin ve toplumun bu hizmetlere erişiminin sağlanmasının en doğru yöntemi olan yarışmalar alanındaki mevzuat eksikliklerinin tamamlanması yönünde çalışmalar yapılması benimsenmiştir. Bu çerçevede; Mimarlar Odası bünyesinde mesleki örgütlenmesi sürdürülen Endüstriyel Tasarım meslek alanında yapılacak yarışmalara dair kuralların Yönerge ile düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmüş ve “Ulusal Endüstriyel Tasarım Yarışmaları Yönergesi” hazırlanmıştır.

Hazırlanan yönergeler, 47. Olağan Genel Kurulu’na sunulmuş, ancak gündemin önemi ve ağırlığı nedeniyle değerlendirilememiş ve pandemi nedeniyle görüşmelerin sağlıklı yapılamayacağı gerekçesiyle görüşmeler ertelenmiştir. Bu çerçevede, ilgili Yönergeler meslek alanından gelecek katkılar için görüşe açılmaktadır. Gelecek görüşler doğrultusunda, Yönergeler tekrar değerlendirilecek ve 47. Dönem içerisinde sonuçlandırılabilecektir. Bu kapsamda, görüş ve önerilerin 12 Kasım 2021 tarihine kadar info@mo.org.tr adresi üzerinden Mimarlar Odası Genel Merkez’e iletilmesi gerekmektedir.

“Endüstriyel Tasarımcılar için Etik Kılavuz” için tıklayınız.
“Ulusal Endüstriyel Tasarım Yarışmaları Yönergesi” için tıklayınız.

Yazar- MO İstanbul 16 Ağustos 2021 Pazartesi