Deprem Sonrası İyileşme Süreçlerine Hatay-Defne’de Kurulacak Olan Psikososyal Terapi Merkezi İle Destek Sağlıyoruz

Yazar- MO İstanbul 4 Mayıs 2023 Perşembe

On bir kentimizi derinden etkileyen, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı büyük yıkım sonrası iyileşme süreçlerine Hatay İli Defne İlçesi’nde kurulacak olan Psikososyal Terapi Merkezi ile destek sağlıyoruz.

Defne Psikososyal Terapi Merkezi projesi; depremin yarattığı derin izlerin silinmesi amacıyla planlanmış ve bölgeye hizmet edecek kalıcı bir merkez olarak tasarlanmıştır.

Birbiri ardına gerçekleşen 7.7 ve 7.6 lık iki deprem resmi rakamlara göre elli binden fazla insanın yaşamına mal olmuş, yüzlerce yurttaşımızın fiziksel ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeylerde kayıplar yaşayarak engelli kalmasına yol açmıştır.

Bölgede ve ülke genelinde çok sayıda ailenin hayatını derinden etkileyen, yakınlarını kaybetmesine ve evsiz kalmasına neden olan depremin etkileri sadece fiziksel değil psikolojik sorunları da beraberinde getirmiştir. Pek çok kişinin ruhsal ve zihinsel kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımı kısıtlanmıştır.

Yaşanan büyük kayıpların yanı sıra; kentsel ve kırsal yapı stokunun aldığı ağır hasar, özel ve kamusal alanlarda yaşanan yıkımın boyutu nedeniyle kentlerimizde beslenme, barınma, temizlik, sağlık ve eğitim gibi hizmetlerinin ve donanımların sağlandığı geçici barınma yerleşimlerine ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Konut yapılarında, okul, hastane gibi resmi kurum yapılarında yaşanan yıkım; kamusal hizmetlerin, toplumsal, sosyal ve ekonomik yaşamın durmasına yol açmıştır.

Çadırlarda, konteyner ve prefabrik birimlerin bulunduğu geçici barınma alanlarında yaşayanlar ise çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Uzun süre ikamet edilecek olan prefabrik-konteyner yerleşkelerinin; yerleşim planlarının sosyokültürel etkenler, mahremiyet gibi psikososyal etkenler dikkate alınmaksızın oluşturulması; iklim şartlarına, dış etkenlere karşı savunmasız olması; hanehalkına gerekli olan yaşam alanlarını sağlayamaması ve mekânsal ihtiyaçlara cevap vermemesi; yaşanan travmayı artıracak biçimde sık sık yer değiştirme durumunun ortaya çıkması; temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli altyapıyı sağlamaması bölgede psikolojik destek sağlanmasını zorunlu kılmaktadır.

İleri yaş ve kırılgan grupların, kadınların, engellilerin ve özellikle çocukların eğitim, sağlık, hijyen, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanamaması; sosyalleşme olanaklarının kısıtlanması yaşam koşullarını zorlaştırmaktadır.

Bu bağlamda tasarlanan Defne Psikososyal Terapi Merkezi tüm bu kullanıcılara hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Defne Belediyesi ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’nun finansmanını üstlendiği Merkez, Türkiye Psikiyatri Derneği ve TMMOB Mimarlar Odası’nın destekleri ile 2625m² alan üzerinde ve 1063m² kapalı alana sahip bir yapı olarak hayata geçirilecektir. Merkezin mimari tasarım ve proje süreçlerinde Mimar Sinan Timoçin ve M-OFIS Architects Mimarlar Odası çalışmalarına katkı vermektedir.

TMMOB MİMARLAR ODASI

04

Yazar- MO İstanbul 4 Mayıs 2023 Perşembe