Çevrimiçi Panel-Forum: Dünya Mirası Tarihi Yarımada’yı Korumak – 1

Yazar- MO İstanbul 4 Mayıs 2021 Salı

İstanbul’un kalbi Tarihi Yarımada’nın sürekli korunmasının sağlanması hepimiz için bir ortak sorumluluktur. Bu bağlamda Tarihi Yarımada’da gerçekleştirilmekte olan koruma çalışmaları hakkında bilgilenmek, konunun uzmanlarıyla Yarımada’nın sorunlarını değerlendirmek için TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak bir panel-forum dizisi başlatmaya karar verdik.

Etkinlik dizisi ile Tarihi Yarımada’da kültür varlıklarının korunması için projeler gerçekleştiren kurumların uygulamalarının tanıtılacağı ve koruma alanında çalışan uzmanlarla birlikte geleceğe yönelik sağlıklı koruma politikalarını geliştirmek üzere ortak bir tartışma platformunun oluşturulması hedeflenmektedir.

Panel-forum dizimizin birincisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin internet üzerinden herkesin erişimine açtığı Kültür Varlıkları Envanteri Projesi ile Tarihi Yarımada’da gerçekleştirilmeye başlanan Karasurları, Bukoleon Sarayı gibi restorasyon uygulamaları tanıtılacak, ardından Tarihi Yarımada’nın kent planlama ve mimarlık ölçeğinde yaşamakta
olan çok boyutlu sorunları irdelenecektir.

Panelin ardından gerçekleştireceğimiz forumda izleyicilerimizin soru ve görüşleriyle etkin katılacağı bir ortamın yaratılması hedeflenmektedir.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Zoom üzerinden katılım 100 kişi ile sınırlıdır. Panel-forum, zoomdan katılamayanlar için mimarist.tv adresinden de canlı yayınlanacaktır.

Zoom kayıt linki:

https://zoom.us/meeting/register/tJ0rce6opzgpGddOZTVvX8pQ49gx8B2mEK3n

Yazar- MO İstanbul 4 Mayıs 2021 Salı