Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Beykoz Çengeldere imar planlarının iptaline yaptığı itiraz reddedildi

Yazar- MO İstanbul 31 Aralık 2021 Cuma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Beykoz Çengeldere’de ormanlık alana “eğitim tesis alanı” yapılması ile ilgili imar planlarının iptali kararına yaptığı itiraz, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi tarafından reddedildi. Daire, söz konusu tesisin orman vasfındaki alanı ilerleyen yıllarda ne şekilde etkileyeceğine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın yapılmadığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Temmuz 2019’da Beykoz’daki Çengeldere Mahallesi’nde bulunan 12 dönüm alan ve yolun bir kısmına yönelik bir imar planı hazırlamış, söz konusu alanı da Milli Eğitim Bakanlığı’na vermişti. İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu da teklifi uygun görmüştü.

Bunun üzerine TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi imar planının iptali istemiyle dava açmıştı. İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi de söz konusu imar planının iptali istemiyle açılan davada TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ni haklı bularak imar planını iptal etmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın karara itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi’ne taşındı. Daire, 16 Aralık’ta verdiği kararda, söz konusu tesisin yapımında kamu yararı ve zaruret olduğuna dair hiçbir inceleme ve araştırma raporunun bulunmadığını kaydetti. Tesisin orman vasfındaki alanı ilerleyen yıllarda ne şekilde etkileyeceğine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın da yapılmadığına dikkat çeken Daire, imar planının iptal edilmesi gerektiği sonucuna vardı.

Dava konusu alan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzen Planı’nda orman alanı görünüyor. Aynı zamanda Kuzey Karadeniz Kuşağı doğal sit alanı içindeki üçüncü derece sit alanında bulunan alan, Elmalı Barajı orta mesafe koruma kuşağında kalıyor.

Yazar- MO İstanbul 31 Aralık 2021 Cuma