ÇAĞDAŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNU COŞKUYLA KUTLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Yazar- MO İstanbul 29 Ekim 2020 Perşembe

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olduğu bir yönetim anlayışı ile kurulan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 97.Yıldönümünü; çağdaşlaşma ve uygarlaşma karşıtı uygulamaların giderek arttığı koşullarda karşılamaktayız.

Ülkemizde Covid-19 salgınıyla gerekçe gösterilerek 23 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan bir genelgeyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini; 21 Ekim 2020 tarihinde yayımladığı bir başka genelgeyle ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin il ve ilçelerde oluşturulacak Tören ve Kutlama Komiteleri tarafından hazırlanacak program ile sınırlandırılmış olmasını üzülerek izlemekteyiz.

Bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktaları olan ulusal bayramların toplum tarafından coşku ile kutlanması Cumhuriyet devrimleri, birikim ve kazanımlarını kuşaktan kuşağa aktaracak etkinliklerdir.

Mimarlar Odası olarak; Cumhuriyetin eğitim, bilim, kültür, sanat, mimarlık, kentleşme ve diğer pek çok alandaki kazanımlarını ve sahip olduğumuz uygarlık birikimini geriletme çabalarının, ulusal bayramların kutlanmasındaki kısıtlama kararlarının ve yasakların kabul edilemez olduğunu bir kez daha önemle vurguluyoruz.

Salgınla ilgili gerekli önlemler gözetilerek; “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”nın 97.yıldönümünde tüm Birimlerimizle birlikte kutlama ve anma etkinlikleri gerçekleştireceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olduğu anlayışı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde; sahip olduğumuz uygarlık birikimini ve çağdaşlaşma sürecini her koşulda daha da ileriye taşıyacağımız bilinci ve inancıyla; meslektaşlarımızın ve bütün yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 29 Ekim 2020 Perşembe