BÜYÜK USTA MİMAR SİNAN’I ANARKEN

Yazar- MO İstanbul 9 Nisan 2021 Cuma

Mimarlar Odası olarak; günümüze kadar varlığını sürdüren eşsiz yapıtlarındaki mekân ve yer kurgusuyla daima kendisine saygı duyduğumuz büyük usta Mimar Sinan’ı, ölümünün 433. yılında bir kez daha minnetle anıyoruz.

Beş asır sonra kentlerimize baktığımızda, mimarideki niteliksizlik, kent bütününü öngöremezlik, doğanın  savurganca tüketilmesi; günümüz mimarlığını ve şehirciliğini etkileyen zihniyeti sorgulamayı daha da elzem hale getiriyor. Özellikle yeni yapılan cami mimarisi ile birlikte diğer bazı yapılardaki geçmişe olan öykünmeler ve bu yapıların boyutları, konumları, yerle ve toplumla kuramadığı ilişkiler, bir sorun yumağı olarak karşımızda duruyor. Öte yandan, tarihten günümüze miras kalan yapılara uygulanan niteliksiz restorasyonlar ve bu anıtsal yapıların anlamını bozarak yapılan uygulamalar da işin cabası…

Karşılaştığımız bu güncel problemler, restorasyon yaklaşımlarından ihyalara, yeni yapı yapmaktan eski yapıların hemen yanına getirilen yeni müdahalelere kadar çok çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabiliyor. Bu durumda hem bugünü yaşarken hem de gelecek nesillere aktarabilecek bir şey bırakmak için, korumanın çağdaş anlamını yeniden düşünmek ve sorunu toplumsal bir konu olarak ince bir kavrayışla gündeme taşımak gerekiyor. Çünkü son kertede toplumun sahiplenemediği hiçbir şeyin varlık gösteremediğini biliyoruz.

Sinan dönemi yapıtlarının “insanın yaratıcı dehasının başyapıtları” ve “insanlık tarihinde dikkat çekici bir aşamanın seçkin örnekleri” olarak üstün evrensel değerler kategorisinde addedilmesinin, hiç şüphesiz bugünün mimarlık ve planlama yaklaşımına yüklediği ağır sorumluluklar var. Bu mirasa sahip çıkarak, onu sadece bir koruma nesnesi olarak görmenin ötesinde, çağdaş uygulamalarda da taklitçiliğe düşmeden bu kültürel ortamı iyi kavramak gerekiyor.

Meslek örgütü olarak meslektaşlarımızı, karar vericileri ve herkesi kentlere sahip çıkmaya, kent için alınan her kararın takipçisi olmaya, içinde yaşadığımız zor koşulların gerekli kıldığı dayanışma ortamlarını zenginleştirmeye ve demokratik yaşam mekânlarını geliştirmeye davet ediyoruz.

Kentler hepimizindir, sahip çıkalım.


TMMOB MİMARLAR ODASI
İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 9 Nisan 2021 Cuma