Bir çevre ve insanlık felaketi daha!

Yazar- MO İstanbul 15 Şubat 2024 Perşembe

13 Şubat 2024 tarihinde Erzincan İliç’te bir çevre ve insanlık felaketi daha yaşadık. Bu sefer felaket haberi yine bir “altın madeni”nden, Erzincan’dan 90 km uzaklıkta Kanadalı firma SSR ortağı Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından işletilen Çöpler Kompleks Maden İşletmesi’nden geldi. Şu anda dokuz işçimiz on milyon ton toprağın altında, kayıp durumda… Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayıp işçilerin aileleriyle dayanışma içinde olduğumuzu ve onların acılarını paylaştığımızı belirtmek isteriz. Hepimizi derinden sarsan bu facia, ülkemizde yaşanan tüm iş ve çevre cinayetleri gibi öngörülebilir koşullarda gerçekleşmiş; ihmal, sorumsuzluk ve denetimsizlik zinciri felaketin göz göre göre gelmesine yol açmıştır.

SSR’nin Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan toprak kayması sonucu yaşanan bu facia pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir.

2022 yılında siyanür sızmasından sonra kapatılan bu şirkete faaliyetlerine devam etme iznini kim, hangi gerekçeyle verdi?

TMMOB Yönetim Kurulu ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın defalarca uyardığı gibi Erzincan’dan geçen aktif fay hattına 300 metre uzaklıkta bu işletmeye hangi gerekçe ile tekrar işletme izni verildi?

Siyanürün, Fırat Nehri’ne ve çevre bölgeye sızması nasıl önlenecek?

Mezopotamya’ya binlerce yıldır su veren, besleyen Fırat Nehri özelinde bu coğrafya zehirden nasıl kurtulacak, arındırılacak? Fırat Nehri ve diğer su kaynaklarını da kapsayan bölge ekosisteminin yaşadığı çevresel felaketin etkileri nasıl telafi edilecek?

Tüm bu sorular havada kalmakta… Bunlara doğru dürüst yanıt veren yetkili de yok. Bu acı felaketin ardından sorumluların ortaya çıkarak hesap vermesi, olayın gelişine yol açan ihmalin nedenlerinin incelenmesi ve sorgulanması artık kabul edilemez bir boyut kazanan çevre ve insanlık felaketlerinin önlenmesi açısından elzemdir. Bu konuda izin ve karar veren tüm yetkililerin kamuoyuna açıklama yapmasını, bu soruları yanıtlamasını bekliyoruz.

Çevresel felaketlerin sürekli yaşandığı, topraklarımızı, insanlarımızı, hayvanlarımızı ve doğamızı zehirleyen bu felaketlere dur demenin zamanı çoktan gelmiştir. Bu işletmelere yetki veren, izin veren, işletmeye açan, sözüm ona “çevre etki değerlendirme” raporları düzenleyen tüm yetkilileri ve uzmanları, felaketlerden ders çıkarmayan tüm “rant tüccarlarını” kınıyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak, çevre felaketlerinin önlenmesi ve doğal kaynaklarımızın korunması için yetkilileri bilgiye dayalı ve çevreye duyarlı bir politika çerçevesinde katılımcı süreçleri önemseyen bir anlayış ile sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Çevre ve insanlık felaketlerinin tekrarlanmaması, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak doğamızı ve çevre ekolojimizi koruma mücadelesini sürdürmekte kararlıyız.

İliç felaketinin tüm yönleriyle takipçisi olacağımızı belirtiyor, göçük altındaki yurttaşlarımızın bir an evvel sağlıklı şekilde aramıza dönmesini diliyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 15 Şubat 2024 Perşembe