Ayın Konuğu: Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran, Doç. Dr. Güneş Duru

Yazar- MO İstanbul 14 Ocak 2021 Perşembe

Ayın Konuğu Programı / Çevrimiçi Etkinlik

Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran, Doç. Dr. Güneş Duru Söyleşisi:

“Mimarlığın Tarihöncesi: Aşıklı Höyük”

23 Ocak Cumartesi 2021, Cumartesi, 19.00

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Ocak 2015’ten itibaren düzenlediği ve farklı disiplinden bir uzmanın konuşmacı olarak katıldığı “Ayın Konuğu” buluşmasına bu ay Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran ve Doç. Dr. Güneş Duru konuk olacak.

Etkinlik, zoom ve mimarist.tv üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Zoom kayıt bağlantısı:
https://zoom.us/meeting/register/tJIkc–orDgpGdDIWncN6hilmqHE2LaVgmRj

Zoom kullanmayanlar etkinliği https://www.mimarist.tv üzerinden izleyebilir.

“Mimarlığın Tarihöncesi: Aşıklı Höyük” başlığıyla düzenlenecek olan etkinlik zoom üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran Hakkında

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi (Prehistorya) Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.

Bilimsel araştırmaları, avcı-toplayıcı yaşam biçiminden, ilk yerleşik yaşama, tarımcı ve hayvancı köy yaşamına geçiş süreci üzerine odaklıdır. Tarih öncesi toplulukların yaşam biçimleri ve sosyal yapıları ile Deneysel Arkeoloji, Etnoarkeoloji, Toplumsal Arkeoloji, Arkeolojik Düşünce Tarihi ilgi alanlarıdır; halen öğretim üyesi olarak görev aldığı İstanbul Üniversitesi’nde bu konularda lisans ve lisansüstü dersleri vermektedir. 2006 yılından bu yana uluslararası Aşıklı Höyük Araştırma Projesi başkanlığını yürütmektedir. Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü-ARIT (American Research Institute in Turkey), Dünya Arkeoloji Kongresi- WAC, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü- TEBE ve ICOMOS-Türkiye üyesidir.

Doç. Dr. Güneş Duru Hakkında

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde mimari ve arkeolojik restorasyon/konservasyon üzerine eğitim alan Güneş Duru yüksek lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Günkut Akın’ın danışmanlığında Neolitik Dönem Mimarlığı üzerine yaptığı tezle, doktora derecesini ise İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran’ın danışmanlığında  “Tarihöncesinde İnsan-Mekan, Topluluk-Yerleşme İlişkisi: MÖ 9. Bin Sonu-7. Bin Başı, Aşıklı ve Akarçay Tepe” isimli tezle almıştır. University College London, Institute of Archaeology ve Cambridge Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuş olan Güneş Duru, prehistorik dönem mimarlığı, insan ve mekân etkileşimi, mekân politikaları, hane halkları, yerleşme olgusu ve dokuları üzerine çalışmaktadır.

 

Yazar- MO İstanbul 14 Ocak 2021 Perşembe