Aydınlanma Mücadelesinin Simge İsimlerinden Prof. Dr. Cevat Geray’ı Kaybettik

Yazar- MO İstanbul 24 Temmuz 2018 Salı

23 Temmuz 2018

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi; Mimarlar Odası çalışmalarında çeşitli sorumluluklar üstlenen; yaşamı boyunca şehircilik, planlama, kentleşme, yerel yönetimler alanlarında kamu yararının gözetilmesi ve toplumsal ilerlemenin sağlanması için çalışmalar yürüten değerli hocamız Prof. Dr. Cevat Geray’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Cumhuriyet devriminin ve aydınlanma mücadelesinin simge isimlerinden Geray yaşamını; bilimsel bilginin yaygınlaşması, öğretim birliğine dayalı çağcıl eğitimin ve dilin gelişimi için yürüttüğü çalışmalarla, toplumun ilerlemesine ve ülkenin özgür demokratik geleceğine adamıştır.

Prof. Dr. Cevat Geray’ın cenazesi 24 Temmuz 2018 Salı günü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde saat 14.00’de gerçekleştirilecek törenin ardından Kocatepe Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Ankara-Cebeci Asri Mezarlığında defnedilecektir. Geray, için saat 19.30’da Mülkiyeliler Birliği’nde tören gerçekleştirilecektir.

Odamıza, mimarlık ortamına, bilimin rehberliğinde ve kamu yararına yürütülen kent, kültür ve demokrasi çabalarında yol gösterici olan ve katkılar sunan değerli hocamızı saygı ve özlemle anıyoruz. Ailesine, meslektaşlarına, tüm yakınlarına ve Mimarlar Odası camiasına başsağlığı diliyoruz.

ÖZGEÇMİŞ
Prof. Dr. İsmail Cevat Geray 1930 yılında İstanbul’da doğmuş, 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Bursa ve İstanbul’da kamu yönetiminde aldığı görevlerin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde göreve başlamıştır.

12 Eylül sonrası üniversitedeki görevlerine son verilen ve 1993 yılında Madımak katliamında gericilerin saldırılarından sağ kurtulabilenler arasında yer alan Prof. Dr. Cevat Geray; Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, İmar ve İskân Bakanlığı ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü gibi kamu kurumlarında yürüttüğü görevlerin yanı sıra Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde çeşitli dersler ve seminerler vermiştir. Planlama, belediyeler ve yerel yönetimler, kentleşme, kooperatifçilik ve toplum kalkınması alanlarında pek çok değerli esere imza atmıştır.

Mimarlar Odası’nın kentleşme, mimarlık ve toplum alanında yürüttüğü pek çok çalışmada danışma kurulu üyesi, konuşmacı ve katılımcı olarak yer alan Prof. Dr. Cevat Geray; Mimarlık Dergisi’ne de yazılarıyla katkı ve destek vermiştir. Mimarlık Dergisi’nde yayımlanan, aşağıda bir kısmı paylaşılan yazılarındaki değerli değerlendirmeleri günümüzde de güncelliğini korumaktadır.

1966 Köy Yerleşmeleri ve Toplum Kalkınması
1972 Bir İhtisas Dalı Olarak Şehir Planlama
1976 Kıyıların Toplum Yararına Kullanılmasına İlişkin Sorunlara Genel Bakış
1976 Türkiye’de Öğretim Üyesi Yetiştirilmesi Sorunları
1977 Belediyelerin Yapısal Sorunları
1984 Boğaziçi Yasası
1985 Yeni İmar Düzeni mi, İmar Anarşisi mi?

Yazar- MO İstanbul 24 Temmuz 2018 Salı