Ankara Garı Önüne Anıt Yaptırılması Kararı Hayata Geçiyor

Yazar- MO İstanbul 21 Eylül 2020 Pazartesi

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden yurttaşların anısına anıt ve meydan düzenlemesi yapılması kararı hayata geçiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisi’nin 15 Ekim 2015 tarihindeki oturumunda alınan kararı uygulamak için harekete geçti.

Bu doğrultuda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması’nda” derece alan projelerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sunulması amacıyla toplantı düzenlenerek sürece ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri TMMOB  2. Başkanı Selçuk Uluata, Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan Sarıaltun, Yarışma Jürisi Sözcüsü ODTÜ Mimarlık Fakültesi Eski Dekanı Prof.Dr. Güven Arif Sargın, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Genel Başkanı Sinan Adıyaman, 10 Ekim Barı ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşkun, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehirclik Dairesi Başkanı Ertuğrul Candaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Av. Bülent Yücetürk ve Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin katıldı.

Yazar- MO İstanbul 21 Eylül 2020 Pazartesi