Anıt Ağaçların “Koruma” Dışı Bırakılmasına Yargıdan Durdurma

Yazar- MO İstanbul 10 Ağustos 2018 Cuma

9 Ağustos 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, doğal sit alanları, milli parklar, tabiat parkları ve diğer koruma alanları ile ilgili olarak 2011 yılında yetkili kılındıktan sonra, çoğunlukla bu alanların koruma güvencelerinin kaldırılması yönünde tasarruflarda bulunmaktadır.

Bunlardan biri de 27.10.2017 tarih ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bazı özellikteki ağaçların anıt ağaç olarak tescilinin kaldırılmasını öngören değişiklik idi. Yönetmelik değişikliğiyle, korunması gerekli alan ve varlıkların tespit ve tescilinde, mevcut düzenlemeleri geriye götüren düzenlemeler getirilmişti.

Bu kapsamda kent merkezlerinde kaç yıllık olursa olsun istenilen ağaçlar “anıt ağaç” statüsünden çıkarılarak kesilebilecekti. İstanbul’da Gezi Parkı, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Yıldız Parkı içerisinde ve çevresindeki ağaçlar ile Ankara’da Kurtuluş Parkı, Kuğulu Park, tarihi Saraçoğlu Mahallesi, Seğmenler Parkı ve Gençlik Parkı gibi alanlardaki ağaçların büyük bölümü anıt ağaç statüsünde değerlendirilmeyecek ve kesilmesi önündeki hukuki engel kalkmış olacaktı.

Söz konusu değişikliğe karşı açtığımız davada Danıştay iptal sebeplerini haklı bularak, hukuka uygun olmayan Yönetmelik değişikliğinin, “soyut nitelik taşıdığı ve hukuki belirlilik ilkesine uygun olmadığı” gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mimarlar Odası olarak, doğal ve kültürel değerlerimizi oldukça hızlı bir şekilde kaybettiğimiz şu günlerde, mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için bu değerleri korumaktan vazgeçmeyeceğimizi ve tüm doğa, çevre ve kent tahribatlarına karşı hukuksal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Danıştay 14.Dairesi 2017/4412 E. sayılı yürütmenin durdurulması kararı için tıklayınız.

Yazar- MO İstanbul 10 Ağustos 2018 Cuma