Altın Kiriş Ödülleri 2019

Yazar- MO İstanbul 26 Mart 2019 Salı

Türkiye Prefabrik Birliği prefabrikasyonun gelişmesi ve yaygınlaştırılması doğrultusunda çalışmalar ve yatırımlar yapılmasını özendirmek, prefabrikasyonun sektörde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 1987 yılından beri Altın Kiriş Ödülü verilmektedir.

2016-2018 Ödül Duyurusu

Türkiye Prefabrik Birliği prefabrikasyonun gelişmesi ve yaygınlaşmasını özendirmek amacıyla prefabrikasyonda araştırma, geliştirme, tasarım, uygulama, tanıtım ve yaygınlaştırma alanlarında yapılan çalışmalar ve bu çalışmalara katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara “ALTIN KİRİŞ ÖDÜLÜ” vermektedir.

2016-2018 yılları için verilecek olan ödüllerin konuları, nitelikleri ve adları şöyledir:

  1. Prefabrikasyonla ilgili olarak yurtiçinde veya yurtdışında yapılan en başarılı “BİLİMSEL ÇALIŞMA ve/veya YAYIN ÖDÜLÜ”,
  1. Prefabrikasyon teknolojisi ile gerçekleştirilmiş en başarılı “YAPIT ÖDÜLÜ”
  1. Prefabrikasyon teknolojisi ile gerçekleştirilmiş en başarılı “PREFABRİKE BETON ÜRÜN ÖDÜLÜ”,
  1. Üretim tesisinde çevre kirliliğinin önlenmesine ve doğal çevrenin korunmasına yönelik bir teknolojiye, tesise veya prosese sahip olan prefabrike beton/betonarme eleman üreten kuruluşa verilmek üzere“ÇEVRE ÖDÜLÜ”,
  1. Kararları, davranışları ve etkinlikleri ile prefabrikasyonun tanıtım ve yaygınlaşmasına hizmet etmiş kişi ve kuruluşlara verilmek üzere  “HİZMET ÖDÜLÜ”

Ödül duyurusu

Aday önerme formu

 

Yazar- MO İstanbul 26 Mart 2019 Salı