Ali İsmail Korkmaz’ın Anısını Yaşatmak İşten Atılma Sebebi Olamaz!

Yazar- MO İstanbul 4 Ağustos 2017 Cuma

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Alper MERTOĞLU’nun 12 yıldır çalışmakta olduğu TURKCELL’deki işine, Ali İsmail KORKMAZ Eğitim Vakfı’na destek amacıyla başlattığı kampanya sırasında son verilmiştir.

Ensar Vakfı’nın sponsorları arasında olan Turkcell’ in Alper MERTOĞLU’nun işten çıkarılmasına ilişkin almış olduğu karar; ülkede birçok konuda olduğu gibi bu olayda da “bizden olan yandaşlar” ve “ötekiler” ayrımı yapıldığını göstermiştir.

Kuruluş amacı; toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması, demokrasi ve toplumsal barış kültürünün gelişmesi, toplumsal şiddetin azaltılması amacıyla çeşitli sosyal ve kültürel çalışmalar yolu ile Ali İsmail Korkmaz’ın anısını yaşatmak olan ALİKEV, bu çalışmalarını dostlarından gelen bağışlar, sportif faaliyetler ve büyük fedakarlıklarla oluşturulan kaynaklarla sağlamaktadır.

Alper MERTOĞLU vakfın çalışmalarını duyurmak ve desteklemek için İstanbul Boğazı yüzme yarışmasına katılmış ve bu vesileyle geniş çaplı bir kampanya yürütmüştür. Buna karşın; toplumsal hafızamızda çok kötü bir yeri olan, yandaş firma ve cemaatler tarafından desteklenen ENSAR Vakfı’nın en büyük sponsorlarından olan Turkcell, Alper Mertoğlu’nun ALİKEV’e destek amacıyla düzenlemiş olduğu eğitim, spor ve barış içerikli kampanyasını “öteki” tarafta gördüğü için adil olmayan bir tutum sergilemiş ve çalışanını işten atmıştır.

Bu durumda şirket politikası kişisel hak ve özgürlüklerin neresinde durmaktadır? Türkiye’de işçi alımı ve işten çıkarmalar artık kişinin iktidarı destekleyip desteklemediğine göre mi yapılmaktadır? Şirket, Türkiye’nin çocuklarını birbirinden ayırmakta mıdır? Ali İsmail Korkmaz ve onun hayallerini paylaşanlar bu toprakların çocuğu değil midir?

“Kurumsal” kimliklerinin arkalarına saklanarak, Türkiye’de yaşanan hukuksuz uygulamaları kendilerine örnek alanlar, iktidar baskısından çekinerek bu kararları verenler bu hukuksuzluğa derhal son vermelidirler. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak yaşanan sürecin takipçisi olacağımızın ve hukuki mücadeleyi sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.

Cevahir Efe AKÇELİK
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Yazar- MO İstanbul 4 Ağustos 2017 Cuma