Albatros Parkı İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı

MO İstanbul 18 Nisan 2018 Çarşamba

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Büyükçekmece’nin en büyük yeşil alanlarından biri olan Albatros Parkı ile ilgili 2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanan uygulama imar planının yürütmesini durdurdu.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından Albatros Parkı ile ilgili İBB Meclisi’nin 14 Ekim 2011 tarihli plan değişikliklerine dava açılmıştı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, 3 Nisan tarihli kararında nazım imar planı kısmıyla ilgili İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından verilen ret kararına yapılan itirazı reddederken, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bölümüne ilişkin aynı mahkeme tarafından verilen ret kararına karşı yapılan itirazı kabul ederek, söz konusu planın hukuka aykırı olduğunu belirterek telafisi güç zararlar doğurabileceğinden yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi:

Dava konu parsellerin 17 Haziran 200 tarihli Nazım İmar Planında ve aynı tarihli uygulama imar planında turistik tesis alanı fonksiyonu olarak belirlendiği ve bunun paftalara işlendiğinin görüldüğü, 14 Ekim 2011 tasdik tarihli uygulama imar planı notu değişikliği ile parsellerin ticaret+konut+turizm alanı işlevine girdiği, ancak plan paftalarında herhangi bir değişikliğe gidilmediğinin görüldüğü, sonrasında dava konusu meclis kararlarıyla yine plan paftalarında herhangi bir değişiklik yapılmadan plan notu ile parsellerin ticaret+konut+turizm alanı olarak belirlendiği, plan notlarına ayrıca “bodrum katların emsal dışı olduğu ve bina yüksekliklerinin avan projeye göre belirleneceği” yönünde hüküm konulduğu ayrıca dava konusu plan notu değişikliğine ait plan açıklama raporunun bulunmadığı görülmüştür.

MO İstanbul 18 Nisan 2018 Çarşamba

Etkinlikler

Sal9Nis - 24Nis 919:00Nis 24Bauhaus Mimarisi Sergisi19:00 - 19:00 (24) TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Goethe Enstitüsü Kategori:Sergiler

Çrş17Nis - 20Nis 1710:00Nis 20International Civil Engineering and Architectural Conference (ICEARC’19)10:00 - 18:00 (20) Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür MerkeziKategori:Diğer Etkinlikler

Prş18Nis19:00- 21:00Bauhaus 100-Uğur Tanyeli Söyleşisi19:00 - 21:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Prş2May - 4May 210:00May 4Uluslararası Katılımlı 10. Beton Kongresi10:00 - 18:00 (4) BAOB Yerleşkesi Etkinliği Gerçekleştiren: İnşaat Mühendisleri Odası Kategori:Diğer Etkinlikler

Cts4May10:00- 18:00Geleneksel Taşkışla Günü/201910:00 - 18:00 İ.T.Ü. Taşkışla Etkinliği Gerçekleştiren: İ.T.Ü. Taşkışla Eğitim ve Kültür Derneği Kategori:Diğer Etkinlikler

Çrş19Haz - 20Haz 1910:00Haz 20DESIGN TODAY SAVE FUTURE10:00 - 18:00 (20) Kartal Conference HallKategori:Diğer Etkinlikler