8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Selamlıyoruz

Yazar- MO İstanbul 8 Mart 2022 Salı

Dünyada ve ülkemizde direnişin sembolü olan 8 Mart 1857, New Yorklu 40 bin kadın tekstil işçisinin kötü çalışma koşullarını protesto etmek için greve çıktıkları ve fabrika binasına kitlenen işçilerin 129’unun yanarak can verdiği gündür.

Bu günün “Dünya Emekçi Kadın Günü” olarak anılması 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde 17 ülkeden 100’e yakın kadın delegenin katıldığı II. Enternasyonal Kadın Konferansı’nda Clara Zetkin ve arkadaşlarının önerisiyle olmuştur. 19 Mart 1911 tarihinde ise, binlerce kadının katıldığı ilk “Enternasyonal Kadınlar Günü” gerçekleşmiştir.

1857 yılından bu güne kadar 8 Martlar direniş sloganlarının eşzamanlı haykırıldığı mücadele günü olmuştur.

Yanı başımızda süren savaş, pandemi koşulları ile derinleşen kriz, gün geçtikçe artan işsizlik ve kadına yönelik şiddetin her türlüsü bu tabloyu gün geçtikçe daha da kötüleştirmektedir.

Pandemi koşullarında iktidar, kısmi ve esnek çalışma, geçici istihdam ve belirli süreli sözleşme adı altında çalışma biçimleri düzenlemiş, maaş kesintisine gitmiştir.

Okullar, kreşler açık değilken evden çalışma, kadın meslektaşlarımız için 7gün 24 saat süren bir emek sömürüsüne dönüşmüştür. Kadın meslektaşlarımıza yönelik iş hayatında eşit olmayan koşulların, cinsiyetçi yaklaşımların, espri adı altında küçümseyici söylemlerin, işten çıkarmalarda gözden ilk çıkarılan kişi olmalarının ve istifaya zorlanmalarının karşısındayız.

Ekonomik kriz ve artan yoksulluğun derin izleri kadınların üzerinde artan bir yüktür. Savaşlarda kadınlara yönelik cinsel şiddetin sistemli bir silah olarak kullanılmasını kınıyoruz. Kadınların yurtlarından zorunlu olarak göç ettirilmesi ile ilgili kirli söylemlerin karşısındayız.

Tasarladığımız evler suç mahalline döndü. Kadınlar, evlerde, sokaklarda en ‘’yakınları’’ tarafından öldürüldü ve biz ölümleri hiç bu kadar kanıksamamıştık.

İstanbul sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle sözleşmenin temsil ettiği kadınlar, çocuklar, LBGTİQ+ bireyler daha da savunmasız kalmıştır.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak dünyada ve ülkemizde 1857`den beri emeğin ve mücadelenin simgesi olmuş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eril şiddete maruz kalarak yaşamını yitirmiş tüm kadınları anıyoruz. Gerici iktidarın kadınlar üzerinden yürüttüğü baskıcı politikaların ve eril dilin karşısındayız.

Dünya Kadınlar Günü’nde mimar, Gezi direnişçisi ve tek suçu ‘’kenti savunmak ‘’ olan Mücella Yapıcı’ya yapılanları kabullenmiyoruz.

Anlattığımız tablonun çok karanlık olduğunun farkındayız, fakat umudumuzu ve mücadele azmimizi hiç kaybetmeyeceğiz. Eşit ve özgür bir gelecek umuduyla kadın meslektaşlarımızın ve tüm kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Gününü” selamlıyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu

Yazar- MO İstanbul 8 Mart 2022 Salı