“48 SAAT” Öğrenci Fikir Yarışması

Yazar- MO İstanbul 26 Şubat 2018 Pazartesi

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1- Yarışmanın Amacı

2- Yarışmanın Konusu (6 Nisan 2018 tarihinde saat 20.00’de ilan edilecektir.)

3- Yarışmanın Türü ve Şekli

4- Yarışmaya Katılım Koşulları

5- Yarışma Takvimi

6- Jüri Üyeleri

7- Teslim Günü ve Saatleri

8- Yarışmacılardan İstenenler (6 Nisan 2018 tarihinde saat 20.00’de ilan edilecektir.)

9- Teslim Şekli ve Sunum Tekniği

10- Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

11- Sonuçların Duyurulması

12- Ödüller

13- Kolokyum

14- İletişim

 1. Amaç

Mimarlık Vakfı Mimarlık Enstitüsü, mimarlık öğrencilerine, yenilikçi, toplum yararı öncelikli, geleceğe yönelik ya da güncel konulara ilişkin görüş ve tasarımlarıyla katılabilecekleri, 48 SAAT süre ile sınırlı, dijital ortamda gerçekleşecek yarışmalar düzenlemeyi hedeflemektedir. Deneysel ve özgür düşünme-üretme ortamı olarak yarışmaların enformel bir eğitim alanı olduğu gerçeği gözetilerek; belirli bir konuda, kısa sürede, yoğun motivasyon ile fikirlerin ve alternatiflerin oluşabilmesinin, olgunlaşabilmesinin ve ifade edilebilmesinin önemi vurgulanarak, 48 SAAT Öğrenci Fikir Yarışması kurgulanmıştır. Amaç, günümüz toplumunun yaşamsal sorunlarına çözüm aranması, hızlı karar alabilmek, tasarımcı düşünme pratiğini uygulamak ve farklı ortamlarda sunma becerisini geliştirmektir.

 1. Konu

(6 Nisan 2018 tarihinde saat 20.00’de ilan edilecektir.)

 1. Yarışmanın Türü ve Şekli

Mimarlık Vakfı Mimarlık Enstitüsü tarafından serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş lisans öğrencilerine yönelik fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. Yarışma süreci ve işleyişi dijital ortamda gerçekleşecek olup; yarışma konusuna erişim, teslim gönderimi, sonuçların ilanı ve kolokyum tarihi internet üzerinden yönetilecek olup, ödüle layık görülen projeler yarışmanın web sayfasında 1 ay boyunca yayınlanacaktır.

 1. Yarışmaya Katılım Koşulları
 • Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.
 • Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur. Ekipte bulunan diğer disiplinlerde meslek odası öğrenci üyeliği var ise öğrenci üyeliğini belgelemek zorundadır.
 • Yarışmanın asil ve yedek jüri üyeleri ve yarışmayı açan vakıf-enstitü yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
 1. Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı : 6 Nisan 2018 “sa : 20:00”

Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih : 8 Nisan 2018 “sa: 20:00 – 22:00”

Jüri Değerlendirmesi : 14 Nisan 2018

Sonuçların Açıklanması : 20 Nisan 2018

Kolokyum ve ödül töreni ile takvim ve ayrıntılar yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

 1. Jüri Üyeleri

ASIL JÜRİ ÜYELERİ

Çiğdem Polatoğlu Prof.Dr YTÜ

Ferhat Hacıalibeyoğlu Doç.Dr DEÜ

Aziz Rıdvan Kutlutan Yard.Doç.Dr. MSGSÜ

Nejat Yavaşoğulları Y.Mimar MV ME

Serpil Muallaoğlu Y.Mimar MV ME

*

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Derya Karadağ Öğr.Gör.Dr. 

Barış Yegena Y.Mim. MSÜ

*

RAPORTÖRLER

Neslinur Hızlı Erkılıç Arş.Gör. YTÜ

Hande Asar Arş.Gör İTÜ

Ayça Yazıcı Altıparmak Y.Mimar MO

*

 1. Teslim Günü ve Saatleri

Yarışma konusunun ilanı 6 Nisan 2018 Cuma günü 20.00 saatinde duyurulacaktır. Teslim dokümanları 8 Nisan 2018 Pazar günü 20.00-22.00 saatleri aralığında, yarışma mail adresi 48saatyarisma@gmail.com ‘a mail atarak teslim edilecektir. Belirtilen teslim saatinden sonra sistem kapanacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.

 1. Yarışmacılardan İstenenler

(6 Nisan 2018 tarihinde saat 20.00’de ilan edilecektir.)

 1. Teslim Şekli ve Sunum Tekniği

Yarışmanın teslimi yalnızca dij ital ortamda g erç ekleşti rilec ektir . Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, klasör adı rumuz rakamlarından oluşacak tek bir dosya içerisinde “.zip” veya “.rar” formatlarında, wetransfer aracılığıyla 48saatyarisma@gmail.com adresine mail atarak teslim edeceklerdir.

Mail yoluyla teslim edilecek klasörde yer alacak dokümanlar şunlardır:

 1. Kimlik klasörü

Tüm katılımcılar dijital bir klasör içinde aşağıda yer alan belgeleri tarayarak kimlik klasörü içerisine yüklemek zorundadır.

▪ Kimlik bilgilerine ait form (her katılımcı için ayrı ayrı doldurulmuş olmalıdır)

▪ Tüm katılımcıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri kabul edilmektedir.)

▪ Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve üyeliklerini belgeleyen üye tanıtım belgesi (Mimarlar Odasından temin edilmelidir).

 1. Teslim paftaları ve Mimari açıklama raporu

▪ Tüm sunuşlar en fazla 2 adet dikey A2 (59,4 x 42 cm) boyutlarında 300 dpi (2500x3500pixel) çözünürlükte JPEG olarak kaydedilmelidir

▪ Sunum tekniğine ilişkin bir kısıtlama yoktur. Her türlü mimari anlatım (grafik, şema, yazı, renk) serbesttir.

▪ Teslim edilecek projeye ait bütün paftalarda sağ üst köseye 1 cm x 5 cm ebatlarındaki bir kutuda 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. (Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca bu rumuzdan oluşmalıdır.)

▪ Projenin genel yaklaşım ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en fazla 500 sözcükten oluşan Word formatında kaydedilmiş bir A4 mimari açıklama raporu sunulmalıdır. Bu rapora tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde de yer verilebilir.

▪ Sergileme ve değerlendirme kolaylığı bakımından paftalarda, sağ alt köşede paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecek veya paftalar numaralandırılacaktır.

Nasıl Teslim Edeceğim

www.wetransfer.com web sayfasına giriş yapın. Gönderme şekli olarak e-posta’yı seçin.

 • Alıcı e-posta kısmına: 48saatyarisma@gmail.com
 • E-postanız kısmına: güncel olarak kullandığınız mail adresiniz
 • Mesaj kısmına ise: yarışma teslim paftalarınızda da yer alan 5 rakamdan oluşan rumuz numaranızı yazın.

Ardından Dosyalarınız Ekleyin’e tıklayarak teslim edeceğiniz rumuz numaranızla isimlendirdiğiniz klasörü (içerisinde: jpeg formattaki teslim pafta(lar)ınız, mimari açıklama raporunuz ve kimlik klasörünüz olacak şekilde) yükleyin ve Aktar butonuna tıklayın. Gönderildiğinde size uyarı maili gelecektir.

 1. Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar
 • Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya Kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.
 • Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 • Her yarışmacının, yarışmaya tek öneri ile katılması gerekmektedir.
 1. Sonuçların Duyurulması

Yarışmanın sonuçları www.mimarlikvakfi.org.tr ve yarışma web sitesinde belirtilen tarihte aynı anda ilan edilecektir.

 1. Ödüller

3 adet Eşdeğer Birincilik Ödülü: MV Eğitim Bursu (2 yarıyıllık Eğitim Takvimi Boyunca) ve Sertifika

10 adet Mansiyon: Kitap Seti ve Sertifika

 1. Kolokyum

Ödüle layık görülen tüm projeler web sayfasında 1 ay süresince dijital ortamda sergilenecektir.

Kolokyum tarihi ve saati yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen Mimarlık Vakfı Mimarlık Enstitüsü müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile her türlü yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaklardır.

 1. İletişim

Mimarlık Vakfı Adres: Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul Raportörlük İletişim Adresi: 48saatyarisma@gmail.com

 

Yazar- MO İstanbul 26 Şubat 2018 Pazartesi