46. Dönem Olağan Genel Kurul Çağrısı

Yazar- MO İstanbul 30 Aralık 2019 Pazartesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
46. Dönem Olağan Genel Kurul Çağrısı

Ülkemizin içinde bulunduğu iki kutuplu siyasal iklim içinde; kültürel, sosyal, hukuki ve ekonomik dönüşümün yarattığı doğal, tarihi ve mimari değerlerimizin tahribatına karşı, kamu ve toplum yararı ilkesiyle mücadele eden Mimarlar Odası’nın 46. Dönem Olağan Genel Kurul sürecine girmiş bulunuyoruz.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak bu süreçte; ülkemizin gerçeklerini ve yaşadığımız olağandışı siyasal durumun güncel yansımalarını meslek alanı üzerinden yorumladığımız bir dönemi değerlendirirken yeni bir çalışma döneminin heyecanı, kurgusu ve umudunu tüm meslektaşlarımızla paylaşarak güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Tüm meslektaşlarımızı; meslek alanı üzerindeki düzenleyici ve denetleyici rolümüzü, üye potansiyelimizin deneyim ve birikimiyle bütünleştirerek gerçekleştireceğimiz, 46. Dönem Olağan Genel Kurulumuza ve seçimlerimize katılmaya çağırıyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
45. Dönem Yönetim Kurulu

Çoğunluklu Genel Kurul:
Tarih : 25-26 Ocak 2020 Cumartesi-Pazar/ Saat: 09.00-17.00
Yer    : Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi, Kemankeş Cad. No:31 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul

Çoğunluksuz Genel Kurul:
Tarih: 15-16 Şubat 2020 Cumartesi-Pazar/ Saat 09.00-17.00
Yer    : Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kemankeş Cad. No:31 Karaköy-Beyoğlu /İstanbul

1.GÜN / Genel Kurul-15 Şubat 2020

Gündem:

1-Açılış
2-Başkanlık Divanı Seçimi ve Saygı Duruşu
3- Açış Konuşmaları
4-Çalışma Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaya Sunulması
5-Yönetim Kurulu, Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu, Denetleme Kurulu ve Oda Genel Kurulu Delege Asıl ve Yedek Adaylarının Belirlenmesi, Tutanağa Bağlanarak İlan Edilmesi
6- Yeni Çalışma Dönemine Yönelik Öneriler ve Dilekler
7- Kapanış

2.GÜN / Seçimler

Tarih: 16 Şubat 2020, Saat: 09.00-17.00
Yer   : Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi  Karaköy Binası ,
Kemankeş Cad. No:31 Karaköy-Beyoğlu  34425 İstanbul

 

Yazar- MO İstanbul 30 Aralık 2019 Pazartesi