28 Mayıs’ta Demokrasi İçin Oy Kullanalım, Sandıklara Sahip Çıkalım

Yazar- MO İstanbul 24 Mayıs 2023 Çarşamba

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun da aralarında bulunduğu İstanbul Meslek Odaları, 23 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla 28 Mayıs’ta oy kullanma ve sandığa sahip çıkma çağrısı yaptı.

ÇAĞRIMIZDIR: 28 MAYIS’TA DEMOKRASİ İÇİN OY KULLANALIM, SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM!

Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimlerinden birisi olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecektir.

Sadece ülkemizi beş yıl yönetecek olan Cumhurbaşkanını değil, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının kaderini de belirleyeceğimiz seçimler için yeniden sandık başında olacağız.

Ülkemizi bitmeyen krizlere sürükleyen tek adam rejimine karşı, Cumhuriyetimizi eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik temeller üzerinde yeniden inşa edebilme umudu arasında bir tercih yapacağız.

Halk egemenliğine ve güçler ayrılığına dayalı çoğulcu bir demokratik yönetim sistemi için,

Adaletin, sosyal hukuk devletinin, laikliğin, barışın, tüm kimliklerin, temel insan haklarının güvence altına alındığı, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasa için,

Cemaat, tarikat ve çeteler gibi hukuk dışı yapıların ve siyasal odakların yargıyı yönlendirmeye yönelik girişimleri engellemek için, yargı bağımsızlığı için,

Meslek kuruluşları ile toplumsal örgütlenmelerin iktidarlardan bağımsız özerklikleri için,

Meslek Odalarının, kamusal hizmet ve kamusal denetim işlevlerinin güçlendirilmesi için,

Kamucu, güvenceli, toplum sağlığını önceleyen nitelikli bir sağlık sisteminin kurulması ve yurttaşların sağlık hakkını engelleyen tüm uygulamalara son verilmesi için,

Kadınların ve çocukların üzerindeki sömürü ve saldırıların tüm boyutlarıyla yok edildiği, kadın ve çocuk haklarına özenle sahip çıkılacak hukuksal ve toplumsal ortam için,

Gençlerimizin geleceksiz kaygısıyla yurt dışına gitmediği, barınma yokluğundan tarikatlara, cemaatlere teslim olmadıkları günler için,

Yerüstü ve yer altı kaynaklarımızın yağmalanmaması, doğanın ve geleceğimizin tahrip edilmemesi için,

Salgınlarda, depremlerde binlerce yurttaşımızı kaybetmemek için,

Tüm yurttaşlarımızı 28 Mayıs tarihinde seçimlerde oy kullanmaya ve sandıklarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.

İnanıyoruz umutlu, aydınlık yarınlar ellerimizde!

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
İstanbul Barosu
İstanbul Tabip Odası
İstanbul Eczacı Odası
İstanbul Diş Hekimleri Odası
İstanbul Veteriner Hekimler Odası
İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası

Yazar- MO İstanbul 24 Mayıs 2023 Çarşamba