20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı-Doğan Hasol Söyleşisi

Yazar- MO İstanbul 14 Mart 2017 Salı

SÖYLEŞİ
20. YÜZYIL TÜRKİYE MİMARLIĞI

Konuşmacı:
Doğan HASOL

18 Mart 2017
Saat: 14.00

MİMARLIK VAKFI

Yazar- MO İstanbul 14 Mart 2017 Salı