TMMOB Mimarlar Odası Genel Kurul Toplantısı

Yazar- MO İstanbul 7 Mart 2022 Pazartesi

Mimarlar Odası 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluklu olarak 24-25-26 Mart 2022 Perşembe-Cuma-Cumartesi günleri, 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 13.00’te, 25-26 Mart 2022 Cuma-Cumartesi günleri saat 10.00’da Ankara’da Oda Merkezi’nde (Konur Sokak No.4 Kızılay-ANKARA), seçimler 27 Mart 2022 Pazar günü aynı yerde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul ve seçimler çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gün ve yerde, belirtilen gündem ile yapılacaktır.

Sayın delege ve meslektaşlarımıza duyururuz.

Saygılarımızla
47.DÖNEM YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL:
GÜN               : 14-15-16 Nisan 2022 Perşembe – Cuma – Cumartesi
AÇILIŞ             : 14 Nisan 2022 Perşembe, Saat: 13.00
YER                : TBB LİTAİ Konukevi Avukat Özdemir Özok Kongre Merkezi
Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Sokak No:3 Balgat – Çankaya / ANKARA

SEÇİMLER:
GÜN               : 17 Nisan 2022 Pazar
SÜRE             : 09.00 – 17.00 arası
YER                : Mimarlar Odası Genel Merkezi
Konur Sokak No.4 Kızılay / ANKARA

GÜNDEM:

1.Yönetim Kurulu Adına Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu
2.Açılış Konuşması
3.Konuk Konuşmaları
4.2022 yılı Oktay Ekinci Basın Ödülü ve Çevreye Katkı Özel Ödülü verilmesi
5.Genel Kurul Komisyonlarının Seçimi
5.1 Bütçe Komisyonu seçimi
5.2 Yönetmelik ve Karar Tasarıları Komisyonu seçimi
5.3 Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu seçimi
6.47. Dönem Yönetim Kurulu çalışma raporu, mali rapor ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun aklanması
7.Yeni dönem bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8.Yeni dönem çalışmalarına ilişkin öneriler, yönetmelik ve karar taslaklarının görüşülerek karara bağlanması
9.Erzurum İlinin Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Etkinlik Bölgesine dâhil olması ile ilgili talebin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
10.Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Sakarya Temsilciliğinin Şube olması ile ilgili talebin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
11.Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Batman Temsilciliğinin Şube olması ile ilgili talebin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
12.Genel Kurul bildirisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
13.Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asıl ve yedek üye adayları ile Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu ile Birlik Genel Kurulu asıl ve yedek delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması
14.Seçimler

Yazar- MO İstanbul 7 Mart 2022 Pazartesi