TMMOB, İmar Affı Raporunu Yayımladı

MO İstanbul 7 Kasım 2018 Çarşamba

18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve geçtiğimiz günlerde 2018 yılı sonuna kadar uzatıldığı ilan edilen “İmar Affı Uygulaması”na ilişkin TMMOB Raporu 2 Kasım 2018 tarihinde yayımlandı.

GÜVENLİKSİZ KAÇAK YAPILARI YASALLAŞTIRAN, DOĞAMIZIN TALAN EDİLMESİNE GÖZ YUMAN İMAR AFFINA HAYIR!

Ülke genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren imar affı uygulaması 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. Madde ile yürürlüğe girdi. İmar affı uygulaması, mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız ya da imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış kaçak yapıları yasallaştırdığı gibi, hazine ve belediye arazilerinin, ormanların, meraların, yaylaların talan edilmesini de adeta ödüllendiriyor.

Yapılan ilk düzenlemede, son başvuru tarihi olarak 31 Ekim 2018 tarihi belirlenmiş olmasına karşın, gerek başvuru sayısının gerekse elde edilen gelirin azlığı nedeniyle başvuru süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Siyasi iktidar tarafından kamuoyuna “imar barışı” olarak lanse edilen düzenleme, esasen;

Kıyı alanları, tarım arazileri, orman alanları, içme suyu havzaları, milli park, özel çevre koruma bölgesi gibi uluslararası nitelikte doğa koruma alanları ve tarihi, doğal, kentsel, arkeolojik sit alanları üzerinde inşa edilen kaçak yapıları af kapsamına alarak Anayasal ve evrensel değerler nedeniyle korunması gerekli kamusal kaynaklarımız yok edileceği için,

Kamuoyunda kabul görmeyen, hakkında davalar açılmış, yürütmeyi durdurma kararları verilmiş “mega projelere” bir kurtarma operasyonu yapıldığı için;

Her bir kaçak yapının başvuru sahibinin beyanına göre tek başına ele alındığı, çevresel etki ve çevre sakinlerin güvenliği yok sayıldığı için;

Mevzuata ve yapılaşma kurallarına riayet eden vatandaşlar adeta cezalandırılırken, kanuna ve mevzuata aykırı faaliyet göstererek suç işleyenler ödüllendirildiği için;

Hiçbir yasaya uymayan işgalciler cüzi bir para cezası ile devlet tarafından affedileceği için;

Haksız kazanç ile yasadışı örgütlenmelerin güç kazanmasına yol açılacağı için;

Adalete olan inancı onarılamayacak şekilde zedelemekte ve yurttaşlarımızı suça teşvik etmektedir.

Birliğimiz tarafından kaçak yapılaşma ve imar aflarının tarihsel seyri boyunca ülkemiz imarına etkileri bağlamında kapsamlı bir irdeleme ile hazırlanan “SERMAYE İLE YAPILAN BARIŞ: İMAR AFFI” başlıklı raporumuz yazımız ekindedir.

Geçmişte yapılan hatalardan ders alınması temennisiyle ve tarihe bir not düşülmesi için uyarı niteliğinde hazırlanmış olan raporumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MO İstanbul 7 Kasım 2018 Çarşamba

Etkinlikler

Sal9Nis - 24Nis 919:00Nis 24Bauhaus Mimarisi Sergisi19:00 - 19:00 (24) TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Goethe Enstitüsü Kategori:Sergiler

Çrş17Nis - 20Nis 1710:00Nis 20International Civil Engineering and Architectural Conference (ICEARC’19)10:00 - 18:00 (20) Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür MerkeziKategori:Diğer Etkinlikler

Prş18Nis19:00- 21:00Bauhaus 100-Uğur Tanyeli Söyleşisi19:00 - 21:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Prş2May - 4May 210:00May 4Uluslararası Katılımlı 10. Beton Kongresi10:00 - 18:00 (4) BAOB Yerleşkesi Etkinliği Gerçekleştiren: İnşaat Mühendisleri Odası Kategori:Diğer Etkinlikler

Cts4May10:00- 18:00Geleneksel Taşkışla Günü/201910:00 - 18:00 İ.T.Ü. Taşkışla Etkinliği Gerçekleştiren: İ.T.Ü. Taşkışla Eğitim ve Kültür Derneği Kategori:Diğer Etkinlikler

Çrş19Haz - 20Haz 1910:00Haz 20DESIGN TODAY SAVE FUTURE10:00 - 18:00 (20) Kartal Conference HallKategori:Diğer Etkinlikler