Mimar Alev Şahin Derhal Serbest Bırakılsın!

Yazar- MO İstanbul 11 Eylül 2020 Cuma

İşine geri dönmek için yaptığı eylemler nedeniyle tutuklanan Alev Şahin’in serbest bırakılması ve yaşadığı kayıplar telafi edilerek işine iade edilmesi için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Mimar Alev Şahin Derhal Serbest Bırakılsın!

6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ndeki görevinden ihraç edilen ve o günden bu yana işine geri dönebilmek için yoğun bir mücadele veren mimar Alev Şahin, arkadaşlarıyla birlikte 13 Ağustos’ta gözaltına alınmış, 22 Ağustos’ta ise tutuklanmıştı.

İşlerine geri dönebilmek için eylem yapanların hak arama mücadelesinin tutuklama gerekçesi yapılması kabul edilemez. Alev Şahin ve birlikte tutuklandığı arkadaşları derhal serbest bırakılmalıdır.

Tutuklama kararında, yasal ve barışçıl da olsa, “sürekliliği” olan eylem ve açıklamaların suç olarak değerlendirilmesi ve örgüt üyeliği kapsamına alınması, ülkemizdeki demokratik hak ve özgürlüklerin geldiği nokta açısından ibret vericidir. Yargının, toplumsal muhalefeti sindirmek için kullanılan bir araç haline dönüşmesinin en açık örneklerinden biridir.

Haklarında herhangi bir idari soruşturma ya da yargı kararı olmaksızın, OHAL döneminde yayınlanan KHK’larla ihraç edilen on binlerce kişinin yaşadığı haksızlığın boyutları aradan geçen her geçen gün daha da artmaktadır. İhraçları incelemek için kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, hukuku sağlamanın değil, hukuka erişimi engellemenin bir aracı haline gelmiş durumdadır. Bu hukuksuzluğa artık bir son verilmelidir.

Asılsız iddialarla, idari kararlarla, kişisel hınçla, haklarında hiçbir yargı kararı olmadan ihraç edilen tüm arkadaşlarımız derhal görevlerine iade edilmeli, yaşadıkları kayıplar telafi edilmelidir.

Emeğine, alın terine ve işine sahip çıkmak için 30 Ocak 2017’den beri Düzce ve Ankara sokaklarında mücadele eden, defalarca gözaltına alınmasına rağmen yılmayan Alev Şahin derhal serbest bırakılmalıdır.

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Yazar- MO İstanbul 11 Eylül 2020 Cuma