Kanal İstanbul’a Karşı Yurttaş Davası İçin Çağrı

MO İstanbul 17 Ocak 2020 Cuma
Kanal İstanbul’a Karşı Yurttaş Davası İçin Çağrı (1/100.000’lik İstanbul Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve ÇED Olumlu Kararı Hakkında Bilgilendirme)

Tarih ve yer:
20 Ocak Pazartesi, 11.00, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
MO İstanbul 17 Ocak 2020 Cuma