Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik” Üzerine Yazı Gönderildi

Yazar- MO İstanbul 24 Eylül 2020 Perşembe

Danıştay tarafından “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik”in bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına aykırı bir kısım maddeleri üzerine verilen kararın gereğinin yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 23 Eylül 2020 tarihinde yazı gönderildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından 02/03/2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik”in bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına aykırı bir kısım maddelerinin iptali istemiyle dava açılmış; Danıştay ilgili Dairesince bir kısım maddeler bakımından yürütmenin durdurulması taleplerinin reddine, Yönetmeliğin 7. maddesinin 9. fıkrasının ise yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Kararının akabinde; kararının gerekçeleri de göz önünde bulundurularak gereğinin yerine getirilmesi zorunluluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazı yazılmıştır.

Yazar- MO İstanbul 24 Eylül 2020 Perşembe