Cevap ve Düzeltme: Zorunlu Bir Açıklama

Yazar- MO İstanbul 30 Aralık 2021 Perşembe

19 Kasım 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde Sayın Yalçın Bayer “İBB çalışıyor ama mimarlar sessiz!” başlıklı yazısında Odamız hakkında dayanağı olmayan suçlayıcı ifadeler kullanmıştır.

Sayın Yalçın Bayer’in Mimarlar Odası hakkında böyle bir yazıyı kaleme alırken kendisini arayan mimar ve şehir plancıların verdiği bilgilerin yanı sıra Odamızdan da bilgi alması beklenirdi. Yine İBB Meclisi’nden geçen kaç plan değişikliğine dava açtılar sorusunu sormadan önce, son 2,5 yılda İBB Meclisi’nden kaç tane imar planı kararı alındığını araştırması gerekirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin imar alanında tırpanlanan yetkilerinin yanı sıra meclis dağılımı nedeniyle son dönemde İBB Meclisinden geçen plan kararları ise oldukça sınırlıdır.
https://sehirplanlama.ibb.istanbul/onaylanan-planlar/

Son yerel seçimlerden sonra merkezi idare tarafından alınan kararlarla ya da yasal
düzenlemelerde yapılan değişikliklerle İstanbul’da imar yetkilerinin çoğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOKİ ve Özelleştirme İdaresi tarafından kullanılmakta, bugün kentin pek çok yerinde inşaatı devam eden projelerin hemen hepsi merkezi idarece yapılan imar planlarına dayalı olarak gerçekleştirilmekte ve bu imar kararlarına da Odamızca davalar açılmaktadır ve an itibari ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin davalı konumunda olduğu elliden fazla dosyamız derdesttir.

Kanal İstanbul ve çevresinde ilan edilen rezerv yapı alanı, doğal sit alanları, kıyı ve dolgu alanları, özel proje alanları, özel çevre koruma alanı kararı gibi kararlarla İstanbul’da kent ve çevre katliamına yol açacak imar rantı yüksek pek çok projenin plan yapma yetkisi merkezi idare tarafından kullanılmaktadır.

Öte yandan İBB tarafından yürütülen; kentin önemli meydan ve alanlarına ilişkin Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Sahil Şeridi Kentsel Tasarım Yarışmaları, Vakıflara yapılan devirlerle pek çoğu elinden alınmış olsa da, tarihi ve kültürel varlıklara ilişkin restorasyon çalışmaları yakından izlenmiş gerektiğinde açıklamalar yapılmıştır. (Taksim Meydanı Yarışma Sürecine İlişkin açıklama, Üsküdar/ Şemsi Paşa Külliyesi açıklaması)

Yazıda sözü edilen İBB Meclis kararının imar affı niteliğinde olup olmadığı tartışmalıdır. Oybirliğiyle geçtiği ifade edilen karar, ruhsatlı ve iskanlı olup riskli olan yapıların mevcut
durumlarını müktesep hak saymaya yönelik bir karardır. 17.12.2020 tarihinde alınmış olan kararda, ilçe belediyelerinin ayrıca alacağı kararlar ve uygulama imar plan notu ilaveleriyle uygulama yapılabileceği belirtilmektedir. Nitekim bugüne kadar hangi ilçe belediyeleri tarafından uygulamaya geçildiği ayrıca araştırılmalıdır.

Bilgilerinize sunulur.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz

 

Yazar- MO İstanbul 30 Aralık 2021 Perşembe