Basın Toplantısına Çağrı: “Kanal İstanbul”

Yazar- MO İstanbul 26 Kasım 2019 Salı

Son günlerde, İstanbul, Trakya, Marmara ve Karadeniz için, coğrafi, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel, kültürel, yani yaşamsal bir yıkım ve bir eko-kırım projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlık süreçlerinin hızlandırıldığı görülmektedir.

Bu süreçte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından önce Çevresel Etki Değerlendirme Ön Başvuru Raporu hazırlatılmıştır. Şimdi ise, bakanlıkça oldukça kapsamlı bir Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlatıldığını ve bu raporun 28.11.2019 tarihinde İnceleme, Değerlendirme Komisyonu’na taşınmak üzere olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, Kanal İstanbul Projesi sürecini değerlendirmek, İnceleme, Değerlendirme Komisyonu’na sunulacak olan ÇED Raporu hakkında görüşlerimizi aktarmak üzere bir basın toplantısı düzenlenecektir. Konuya duyarlı tüm basın, kurum ve kuruluşlar basın toplantısına davetlidir.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

 

Tarih: 28.11.2019

Saat: 11.00

Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi- Karaköy/ İSTANBUL

 

Yazar- MO İstanbul 26 Kasım 2019 Salı