Basın Açıklaması: Hukuksuz İhraçlar Son Bulsun!

Yazar- MO İstanbul 29 Aralık 2017 Cuma

15 Temmuz Darbe Girişimine karışanları bertaraf etme gerekçesiyle 3 ay süreyle ilan edilen Olağanüstü Hal Rejimi, on yedinci ayını doldurdu. On yedi aydır devam eden Olağanüstü Hal Rejimi boyunca parlamentonun yetkileri gasp edilerek çıkartılan toplam 30 Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler, Türkiye’yi hızla karanlığa doğru sürüklüyor. 24 Aralık sabahı yayınlanan 695 ve 696 Sayılı KHK’larda yapılan düzenlemeler, içine sürüklendiğimiz bu karanlığın en açık göstergesidir.

2756 kamu emekçisinin daha hukuksuz biçimde ihraç edildiği bu KHK’lar, tutuklu sanıklara tek tip elbise uygulamasından Yargıtay’a yeni üyeler atanmasına, taşeron işçilerden Varlık Fonu’na dış borç yetkisine, herhangi bir kamu görevi taşımayan sivillerin “terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında” hukuki sorumsuzluk getirilmesi gibi şiddeti özendiren, toplumsal çatışmayı körükleyen düzenlemeleri de içermektedir.

Son çıkan KHK’lar ile Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Üyesi Özcan DOĞAN, memur olarak görev yaptığı Sağlık Bakanlığı’ndan ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Üyesi Taylan Hüseyin MERCAN, öğretim görevlisi olarak görev yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi’nden hukuksuz ve gerekçesiz bir şekilde ihraç edildi.

Darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran TMMOB ve EĞİTİM-SEN üyelerini de içine alan bu cadı avına bir an önce son verilmelidir. Geç olmadan, halk iradesini görmezden gelen, güçler ayrılığı ilkesini tanımayan, parlamentonun yasama yetkisini gasp eden bu düzenlemeler geri alınmalı, OHAL Rejimine son verilmeli, ihraç edilen Özcan DOĞAN ve Hüseyin MERCAN, vakit kaybetmeden görevlerine iade edilmelidir.

Aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak Özcan DOĞAN ve Hüseyin MERCAN ile dayanışma içinde olduğumuz bildirir, hiçbir gerekçe gösterilmeden kamu görevinden çıkartılmasının takipçisi olacağımızın ve görevine iadesi için mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

EĞİTİM SEN 6 NO’LU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ

FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

 

TMMOB HKMO Yönetim Kurulu tarafından yapılan basın açıklaması ise şöyle:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi üyesi, HKMO İstanbul Teknik Üniversitesi iş yeri temsilcisi ve aynı zamanda Eğitim-Sen 6 nolu Şube Üyesi İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Hüseyin MERCAN, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün, 10.11.2017 Tarih ve 85854597-640. 72796/734 Sayılı, 667 sayılı kanun hükmünde kararname esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesi hükmü uyarınca 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığını belirtilen yazısının ardından, 24.12.2017 tarihinde yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilmiştir.

Araş. Gör. Dr. Hüseyin Mercan 2009 yılından beri, akademisyen meslektaşlarıyla beraber araştırma görevlilerinin özlük hakları ve iş güvencesi için mücadele vermiş, 2013 yılında doktorasını bitirdikten sonra İTÜ Rektörlüğü tarafından üyemizin görevine son verilmiştir. İdari mahkemeye açmış olduğu davayı kazanmış olmasına rağmen işe iadesi aylarca yapılmayan meslektaşımız kamuoyu baskısı ve İTÜ Rektörlüğü hakkında açılan suç duyurusu nedeniyle 15 Ocak 2015’te İTÜ Geomatik Mühendisliği’ndeki görevine yeniden atanmıştır. Kısa bir süre sonra, TÜBİTAK‘tan kazandığı doktora sonrası araştırma bursu ile mesleğimiz açısından dünyanın sayılı araştırma merkezlerinden biri olan GFZ (Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi)’te 1 yıl süreyle çalışmak üzere talep ettiği görevlendirme kabul edilmemiştir. Hüseyin Mercan, 2017 yılı içerisinde ise ABD’nin önemli kurumlarından biri olan NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi)’da doktora sonrası araştırma yapmak üzere Ulusal Bilim Akademisi’nden burs kazanmış, ancak yapmış olduğu bütün görevlendirme talepleri yine gerekçesiz olarak reddedilmiştir. Kazandığı bursun yanmaması için istifa seçeneğinden başka şansı kalmayan meslektaşımızın istifa başvurusu bile mobbingde hızını alamayan İTÜ Rektörlüğü tarafından OHAL yasaları ve doğuracağı olumsuzluklar fırsat bilinerek kabul edilmemiştir. Birkaç ay içerisinde üyemiz hakkında çok sayıda soruşturma açılmış çeşitli cezalar verilmiştir. 2016 yılı Aralık ayında 667 nolu KHK’ya dayanarak tek bir delil dahi sunulmadan idari soruşturma başlatılan üyemiz hakkında yaklaşık 1 yıl sonra 3 ay süreli olarak uzaklaştırma cezası verilmiş ve sonunda 695 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilmiştir.

AKP Hükümeti tarafından 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında yürütülen FETÖ/PDY mücadelesi süreci için gerekli olduğu açıklanan OHAL ile olağan hale gelen ve meclis içerisinde çözümlenebilecek birçok konunun Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlendiği günümüzde, yayımlanan kanunlar ile muhalefetin bastırıldığı, kurumların ve hükümetin uygulamalarını eleştiren birçok kişinin görevinden ihraç edildiği, basın ve yayın organlarının kapatıldığı bir süreci yaşamaktayız.

Daha önce de işyerlerindeki sendikal çalışmaları, oda faaliyetleri nedeni ile OHAL kapsamında yayımlanan KHK’lar ile ihraç edilen birçok üyemiz bulunmaktadır. Hiçbir yargı kararının olmadığı,  bazı kurum amirlerinin de cadı avına dönüştürdüğü soruşturmalar nedeni ile bu güne kadar ihraç edilen üyelerimiz, terörle iltisaklı gösterilmeye çalışılarak bir algı operasyonuna dâhil edilmekte ve muhalefetin sesi susturulmaya, demokratik hak arama mücadeleleri engellenmeye çalışılmaktadır.

OHAL koşullarında gerçekleştirilen bu haksız uygulamanın hukuksal yollarda yapılacak başvurular sonunda mahkeme kararları ile son bulacağına ve meslektaşımızın önceden olduğu gibi görevine döneceğine inancımız tamdır.

Bu kapsamda üyemiz Hüseyin MERCAN’ın OHAL Kapsamında başlatılan soruşturmalar neticesinde ihraç edilmesini hukuksuz, dayanağı olmayan keyfi bir işlem olarak değerlendirmekteyiz.

Sürdürülen soruşturmaların bir cadı avına dönüştürüldüğünü, bundan sonraki süreçte de üyemiz ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtir, üyemize yapılan bu hukuksuz ve asılsız suçlamalar ile gerçekleşen ihracına yönelik kararın kaldırılması ve üyemizin görevine iade edilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 24.Dönem Yönetim Kurulu

Yazar- MO İstanbul 29 Aralık 2017 Cuma