3. Havalimanında Tehlike Oluşturacak Akaryakıt Limanı’na İlişkin Dava Bilirkişi Raporuna Karşın Reddedildi

Yazar- MO İstanbul 31 Mayıs 2021 Pazartesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin uçaklara gerekli yakıtın deniz yoluyla getirilmesi için 3’üncü havalimanının iniş – kalkış noktasına yapılan akaryakıt limanı planının iptali istemiyle açtığı dava reddedildi.

İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi, dava konusu plan değişikliğinin İstanbul Havalimanının kullanımını kolaylaştırıcı ve destekleyici, kamu yararı gözetilerek tesis edildiğini belirtti. Dava konusu işlemlerde hukuka, mevzuata ve şehircilik ilkelerine aykırılık olmadığı sonucuna varıldı.

Bilirkişi raporu: Yakıtın denizden getirilmesinin gerekliliği belli değil

Oysa dava dosyasına giren bilirkişi raporunda, akaryakıt liman projesine ilişkin planların planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı değerlendirilmişti. Raporda, uçak yakıtının teminine yönelik tesislerin havalimanının zorunlu teknik altyapı tesisleri içinde yer aldığı ifade edilerek yakıt ikmalinin ayrıca deniz yolu ile sağlanmasını gerekli kılan nedenlerin ve zorunlulukların belirtilmediği kaydedildi. Raporda, kıyının sahil şeridi boyunca kamu kullanımına yönelik olarak düzenlenmesini engelleyici ve bütünselliğini bozucu sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon ortaklığı ile kurulan IGA şirketi, İstanbul Yeni Havalimanı projesinin uygulamasıyla ilgili “zeminde teknik gereksinimlerin ortaya çıktığını” belirterek Ocak 2018’de projede yeniden düzenlemeye gitmişti. Uçaklara gerekli yakıtın deniz yoluyla getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ‘Çevresel Etki Değerlendirilmesi’ (ÇED) süreci için başvurmuştu.

Proje kapsamında Karadeniz’e 87 bin 757 metreküp dolgu yapılacak, bu dolgu da 15 bin metrekarelik alanı kapsayacaktı. Yatırım maliyeti 8 milyon 500 bin TL olarak hesaplanan proje yaklaşık altı ayda tamamlanacaktı.

Devlet Havalimanları İşletmesi Müdürlüğü (DHİM) ilk başta limanın uçak iniş ve kalkışlar için tehlike arz ettiğine işaret ederek dolguyla inşa edilecek liman ile tesislere onay vermedi ve başka bir alanda planlanması gerektiğini belirtti. Ancak daha sonra DHİM, limanı yapacak IGA’nın bir yazısı üzerine bir gün sonra yazdığı yazıda tesise izin verdiğini belirtti.

Bunun üzerine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de akaryakıt limanı imar planının iptali istemiyle dava açmıştı. Planlara ilişkin yürüyen bir dava olmasına karşın limanın inşaatı sürdü ve Ağustos 2018’de limana akaryakıt yüklü ilk gemi yanaştı.

Yazar- MO İstanbul 31 Mayıs 2021 Pazartesi