Vefat Duyurusu: Hüseyin Besim Çeçener’i Kaybettik

Yazar- MO İstanbul 15 Temmuz 2017 Cumartesi

22.09.1934 yılı Üsküdar doğumlu, İstanbul DGSA Mimarlık Bölümü 1961 yılı mezunu, Mimarlar Odası’nın 1635 Sicil Numaralı Üyesi, 1963-1971 yılları arasında İstanbul Belediyesi Planlama Müdürlüğü ve Eski Eserler Büro Şefliği görevlerini başarı ile yürütmüş, 1971 yılında planlama ve koruma yaklaşımları nedenleriyle görevlendirildiği Anıtlar Yüksek Kurulu Sekreterliği görevini 12 Eylül askeri darbesine kadar 10 yıl boyunca sürdürmüş, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Üyesi, Mimarlar Odası’nın planlama ve koruma konularında raporları, makaleleri ve zengin arşivi ile her daim danışmanı, bu birikimi paylaşması; araştırmacıların bilgisine yayınları, makaleleri, raporları aracılığı ile sunması; kamu ve toplum yararına sağlıklı ve güvenli bir kentleşme ve tarihi, kültürel ve doğal mirasımızın korunarak geleceğe aktarılması; konularındaki özverili çabaları nedeniyle 2014 Yılı Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında “Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü” sahibi, 1535 Sicil Numaralı Meslektaşımız Engin Çeçener’in Sevgili Eşi;

Hüseyin Besim Çeçener’i
15 Temmuz 2017 günü kaybettik.

Değerli Meslektaşımız Engin Çeçener başta olmak üzere tüm ailesine, dostlarına, mimarlar topluluğuna başsağlığı diliyoruz.

Değerli Meslektaşımızın cenazesi 17 Temmuz 2017 Pazartesi Günü, Üsküdar /Yeni Valide Camii’nde kılınacak öğle namazını takiben Üsküdar/Bülbüldere Mezarlığı’na defnedilecektir.

TMMOB Mimarlar Odası /
TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi-
Mimarlık Vakfı

H. Besim Çeçener’in Öz Geçmişi:

Hüseyin Besim Çeçener, 1934 yılında Üsküdar’da doğmuş, 1961 yılında Devlet Güzel sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nü bitirmiştir..
Askerlik sonrası, 1963 yılından itibaren beş yıl boyunca İstanbul Belediyesi Planlama Müdürlüğünde İstanbul’un çeşitli kesimlerinin imar planlaması, özellikle de Üsküdar ile ilgili planlar üzerinde çalıştı. İki yıllık yoğun bir emek ürünü olan Üsküdar Planı, tarihi mevcut doku ve ölçülerin korunmasını esas aldığından uygulanmamıştır.

Ancak bu tutumu nedeniyle belediyenin Eski Eserler Bürosu’na şef olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun her toplantısına danışman olarak katılması, bizzat Kurul tarafından istenmiştir.

1971 yılı sonunda ise, İstanbul Belediyesi’nden ayrılıp Kültür Bakanlığı’na geçmiş ve Anıtlar Yüksek Kurulu Genel sekreterliğini, yaklaşık on yıl yürütmüştür. 1980 yılının Ocak ayında bu görevden alınıp İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde “eylemsiz oturma görevi”ne atanmıştır.

1987 yılında kendi isteği ile Kültür Bakanlığı’ndan emekliye ayrılmıştır.

20.01.1993 tarihinde seçildiği İstanbul il Numaralı Koruma Kurulunun yaklaşık üç yıl başkanlığını yapmış, bu kurulda, rutin işlerin dışında, eski çalışmalarından edindiği birikimleri yansıtan yirminin üzerin¬de rapor kaleme alarak Kültür Bakanlığı’na iletmiştir.

Birkaç özel örnek uygulanmış tasarım dışında proje mimarlığı yapmadı. Korumacı olarak tanınmasına karşın kendini kent plancısı olarak tanımlamıştır.

Ancak son otuz yıldan beri imar planlamada, yapı kapitali öncelikli olmak kaydı ile, koruma anlayışının hiçbir zaman değişmediğini gören H. Besim Çeçener imar planlaması, taşınmaz kültür ve doğa varlıklarının envanteri ile korunmasına yönelik mesleki katkılarını yayınları, yazıları, raporları ile sürdürmüştür.

Mesleki katkılarını yaşadığı çağa ve topraklara karşı sorumluluk bilinci içinde, mesleki sorumluluk ve meslek etiği çerçevesinde her daim sürdürmesi nedeniyle Mimarlar Odası tarafından 2014 yılı Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında “Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülüne İlhan Tekeli ile birlikte layık görülmüştür.

Bugüne kadar yayınlanmış olan kitapları;

– İstanbul’un Kültür ve İmar Sorunları, 1995
– İmar Hukuku ve Kentleşme Sürecindeki Olumsuzluklar, 2000
– Üsküdar Merkez Mahalleleri Osmanlı Dönemi Su Uygarlı¬ğı Eserleri, 2007
– Üsküdar Anıları Eski Üskdar Yaşantısından Kesitler, 2008
– Beylerbeyi Kültür ve Doğa Varlıkları Kılavuzu, 2008
– Eminönü Hanlar Bölgesi Anıtsal Eserler Kılavuzu, 2011
– Anıtlar Yüksek Kurulu Yılları, 2013
– Arnavutköy Kültür ve Doğa Varlıkları Kılavuzu, 2015
– Duyumsamalar, 2016
Ayrıca Mimarlar Odası’nın yayınları başta olmak üzere bir çok yazısı ve röportajlar yayınlanmıştır.

Yazar- MO İstanbul 15 Temmuz 2017 Cumartesi