On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) üzerine TMMOB Görüşü

Yazar- MO İstanbul 16 Ekim 2019 Çarşamba

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı üzerine TMMOB tarafından hazırlanan değerlendirme raporu yayınlandı.

8 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı onayının ardından TBMM’ye sunulan ve Meclis’te kabul edilen On Birinci Kalkınma Planı, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” dâhilinde hazırlanan ilk Kalkınma Planıdır.

Bir ülkenin, ekonomide ve tüm sektörlerde mevcut durumunu tespit ederek, gelecek beş yılını planlayarak hedeflerini belirlemesi ve bunu yazılı olarak parlamentodan geçirerek kamuoyuna açıklaması elbette çok önemlidir. Ancak, daha da önemli olanı bu planın uygulanabilir olması ve uygulanmasıdır.

Bütüncül planlı kalkınma mantığına aykırı olan, mali boyutu gerçekçi olmayan, önceki plan hedeflerini revize ederken ülke kalkınmasına yönelik gelecek hedeflerini küçülten, uzun vadeli proje ve soyut hedeflerin sıralandığı ancak bütçeyle ilişkilendirilerek ve mali kaynaklar ayrılarak uygulama ve yıllık programlarla detaylandırılması ve izlenmesi gerekirken sadece bir strateji belgesi niteliğinde olan “On Birinci Kalkınma Planı” hakkındaki TMMOB görüşleri aşağıdadır.

Odalarımızın katkısıyla raporlaştırılan bu TMMOB görüşü oluştururken, temelde şu soruya yanıt aranmıştır: “On Birinci Kalkınma Planı kime ait bir plandır, kimin hazırladığı bir dokümandır ve kime yarar sağlayacaktır?”

Ülke ve toplum adına söyleyecek sözü olan TMMOB, On Birinci Kalkınma Planı hakkındaki görüşlerini bu raporla kamuoyuyla paylaşmayı bir zorunluluk olarak görmüştür. Ülkemizin ve toplumumuzun gelecek yıllarını yönlendirecek plan hakkında oluşturulan görüşlerimiz, aynı zamanda ayrı bir politika seçeneği olarak da değerlendirilmelidir.

Raporu ekte bulabilirsiniz…

Yazar- MO İstanbul 16 Ekim 2019 Çarşamba