Kitap Tanıtımı: Tasarım Stüdyosu; Kentsel Tasarım Süreci

Yazar- MO İstanbul 25 Kasım 2018 Pazar

Kitap hakkında:

“Bu kitap, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri için ortak bir lisans dersi olan Tasarım Stüdyosu kapsamında, “kentsel tasarım atölyelerinde tasarım süreci için bir yöntem denemesi” olarak bir rehber niteliğinde hazırlanmıştır. Mimari Proje, Kentsel Planlama ve Tasarım Projesi atölyelerinde edinilen proje geliştirme deneyimleri ve özellikle de gençlerin soruları karşısında gelişen düşünceler ile birlikte “zaman içinde MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nde eskiyen, aşınan, durağanlaşan atölye yapısı, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ’ne verilen Kentsel Tasarım Atölyeleri aracıyla bölümler arası bir sinerjiyi de üretecek biçimde yenilenebilir mi?” sorusu ile başlayan süreçte önerilerimiz ve geliştirebildiğimiz yöntem bu kitapta dile getirilmeye çalışılmıştır. Bu elbette biricik ve katı bir yöntem değildir, bu metin; yalnızca bir “rehber” veya bir “yol haritası” olarak, öğretim elemanları arasında da bir tartışma başlangıcı/altlığı olarak algılanmalıdır.

Tasarım Stüdyosu’nun amacı; tasarımın bir bütünsel süreç olduğunu bir kez daha hatırlatmak, profesyo­nel yaşamda uyulması kaçınılmaz olan kuralların (etik, rekabet, zaman kullanımı, üretim süreci, ürün niteliği, işbirliği, sinerji, dayanışma, evrimsel tasarım, eleştiri-özeleştiri, süreklilik, devamlılık, vb.) daha öğrencilikte deneyimlenmesini sağlamak, meslek yaşamında sıkça birlikte çalışacak olan mimarlık, şehir planlama, peyzaj mimarlığı öğrencilerinin birlikte düşünüp işbirliği içinde birlikte çözümler üretebilmelerini sağlamaktır.

Bu kitap da stüdyo sürecine katkı olarak hazırlandı. Pek alışık olunmayan bir durum bu dijital çağda bir kitap yapmak, ancak umudumuz burada kayıt altına alınan birikimin zaman içinde gelecek katkı, katılım ve öneriler ile artması, zenginleşmesidir.”

Tasarım Stüdyosu; Kentsel Tasarım Süreci

Haydar Karabey, Melih Birik, Zeyat Hattapoğlu, Çağdaş Saydam, Ömer Devrim Aksoyak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları

Tasarım Danışmanı: Bülent Erkmen

Kurumsal Yayın Kimliği Tasarımı: Umut Südüak

Tasarım Uygulama: Çağan Karaağaç, BEK

ISBN: 978-605-5005-87-0

Kitaba ulaşmak için omer.aksoyak@msgsu.edu.tr adresinden irtibata geçilebilir.

 

Yazar- MO İstanbul 25 Kasım 2018 Pazar