İMOK: Kentimiz İçin, Ülkemiz İçin, Geleceğimiz İçin!

Yazar- MO İstanbul 20 Haziran 2019 Perşembe

Aralarında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu 19 Haziran 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaparak 23 Haziran’da yapılacak seçimde kamuoyunu sandığa ve oylarını korumaya davet etti.

KENTİMİZ İÇİN, ÜLKEMİZ İÇİN, GELECEĞİMİZ İÇİN!

İstanbul’da yaşayan yurttaşlar olarak 23 Haziran 2019, bu Pazar günü bir kez daha sandığa gideceğiz.

Aslında, daha iki ay bile olmadı, 31 Mart günü de sandığa gitmiş, oylarımızı kullanmıştık. Ne var ki, aynı zarfa koyduğumuz dört oydan üçünü geçerli, birini geçersiz kabul eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) “gerekçesiz bir gerekçe”yle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi.

Bugün artık 23 Haziran’da yapılacak seçim sadece bir belediye başkanı seçimi olmaktan çıkmış, “Adalet, Demokrasi ve Vicdan” kavramlarını içeren bir seçime dönüşmüştür.

Demokratik rejimlerde oy kullanmak ve yöneticileri seçmek her vatandaşın hem hakkı hem de bir yurttaşlık görevidir. Zaten seçimlerde belli bir yüzdenin oy verme zorunluluğu olmadığı için, oy kullanmamak gibi bir tutum anlamlı olmamaktadır. 18 milyonluk bir şehirde oy vermenin minimal etkisi olacak düşüncesinin karşıtı olarak tek bir oy bile pozitif bir katkıdır ve önemlidir.

Bu Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını bir kez daha seçmenin yanı sıra bütün demokrasilerin temeli olan oy verme, seçme ve yöneticilerimizi belirleme hakkımız için oy kullanacağız. Ülke tarihinin demokrasimiz adına en karanlık dönemlerinden birini yaşadığımız bugünlerde sandığa gidip oy kullanarak aynı zamanda ülkemize, geleceğimize, gelecek güzel günlere olan inancımıza sahip çıkacağız ve 31 Mart’ta ortaya koyduğumuz seçmen irademizi YSK marifetiyle haksız, hukuksuz bir şekilde gasp edilmesine karşı gereken cevabı vermiş olacağız.

Bizler, İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonunu oluşturan avukatlar, mimar-mühendis-şehir plancıları, doktorlar, eczacılar, diş hekimleri, veteriner hekimler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin meslek örgütleri olarak sesleniyoruz:

31 Mart seçimlerinde oy kullan(a)mayanlar da dahil olmak üzere bütün üyelerimizi, bütün meslektaşlarımızı eşleri, dostları, arkadaşları, komşularıyla birlikte 23 Haziran günü sandığa giderek oy kullanmaya ve sandıklar açıldığında oylarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Gelin, el ele verelim; 24 Haziran Pazartesi gününü kentimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için bir büyük şenlik gününe dönüştürelim.

Saygılarımızla.

İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU

TÜRK MİMAR MÜHENDİS ODALARI BİRLİĞİ İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU/İSTANBUL BAROSU/ İSTANBUL TABİP ODASI/İSTANBUL ECZACI ODASI/İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI/İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI/GELECEĞİMİZ İÇİN MUHASEBE YAP PLATFORMU

Yazar- MO İstanbul 20 Haziran 2019 Perşembe