TMMOB Bilirkişilik Paneli: “Toplumcu Bakış Açısı ile Bilirkişilik”

Yazar- MO İstanbul 23 Kasım 2021 Salı

TMMOB Bilirkişilik Paneli 4 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirilecek.

TMMOB BİLİRKİŞİLİK PANELİ

“TOPLUMCU BAKIŞ AÇISI İLE BİLİRKİŞİLİK”

04 Aralık Cumartesi

PROGRAM

13.00- 13.30 KAYIT

13.30- 14.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Bilirkişilik Çalışma Grubu Bşk. Açılış Konuşması
TMMOB Başkan Emin Koramaz’ın Açılış Konuşması
Konuk Konuşmacılar

OTURUM

KAMU YARARI ÇERÇEVESİNDE BİLİRKİŞİLİK HİZMETİ

Oturum Başkanı: Niyazi KARADENİZ (Bilirkişilik Danışma Kurulu Üyesi)

Bilirkişiliğin Genel İlkeleri

14.00- 14.15 Mesleki Etik İlkeleri ve Bilirkişilik (Erdoğan BÖLÜK Meteoroloji MO)
14.15- 14.30 Bilirkişi Kurulu Oluşumu ve Bilirkişi Raporlaması (Erdoğan BALCIOĞLU İMO)

Özel Hukuk Tüzel Kişiliği Uygulaması Üzerine…
14.30- 14.45 (Timur Bilinç BATUR HKMO)
14.45- 15.00 (Prof. Dr. Aysun BALSEVEN ODABAŞI TTB)
15.00- 15.15 (Av. Mihriban ŞENTÜRK Ankara Barosu)

15.15 15.30 Çay- Kahve Molası

OTURUM

KENTE VE YAŞAMA İZ BIRAKAN RAPORLAR

Oturum Başkanı: Hüsnü MEYDAN (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi)

15.30- 16.00 Toplumcu Bakış Açısıyla Bilirkişilik Hizmetleri (Çağatay KESKİNOK ŞPO)

16.00- 16.30 Çevresel Etki Değerlendirme Raporlarına Karşı Açılan Davalarda Bilirkişi Raporları ( Av. Hülya YILDIRIM – ÇMO ) (Fırat ÇUKURÇAYIR Meteoroloji MO)

16.30- 16.45 Kent Davalarında Bilirkişi Raporları (Mücella YAPICI TMMOB – MO)
16.45- 17.00 Acele Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik Raporları (Selma Aslan MO)

17.00 – 17.15 Çay- kahve Molası

OTURUM

17.15- 18.00 FORUM

Oturum Başkanı: Hanze GÜRKAŞ (Bilirkişilik Çalışma Grubu Üyesi )

Yazar- MO İstanbul 23 Kasım 2021 Salı