Tarihi Bomonti Bira Fabrikasının Hukuksuz Bir Şekilde Yerle Bir Edildiği Bir Kez Daha Belgelendi

Yazar- MO İstanbul 23 Eylül 2021 Perşembe

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın Diyanet’e tahsis edilerek ‘mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark’ yapılmak üzere yıkılmasına ilişkin açtığı davalarda bilirkişi raporları dosyaya girdi.

Mimar, şehir plancısı ve sanat tarihçilerinden oluşan bilirkişi heyeti, Bomonti Bira Fabrikası’nın Diyanet’e tahsis edilerek yıkılmasının yasa, yönetmelik ve uluslararası anlaşmalar yönünden mevzuata, koruma yöntem ve tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı görüşünü bildirdi.

Ancak, İstanbul’un erken sanayi yapılarından olduğu için korunması gereken kültür varlığı dava süreci devam etmesine karşın geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği yıkım izniyle yerle bir edildi. Tarihi bir miras Bakanlığın tasarrufuyla tarihe karıştı.

Bilirkişilerin tespiti yalnızca Bakanlığın hukuksuz eylemini ortaya koymakla kalmayıp yıkımın önünü açan İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da suç işlediğini belgeledi.

Tarihi Bomonti Bira Fabrikası artık yok, ancak söz konusu bilirkişi raporu kültürel mirasımızın korunması, buna benzer davalarda yargı sürecinin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Odamız, Anayasadan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca, kültürel mirasımızın tahrip edilmesine izin vermeyecek, bu doğrultuda yürüttüğü mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 23 Eylül 2021 Perşembe