Taksim Meydanı’na ilişkin imar planlarının iptali için açılan davada bilirkişilere yapılan itiraz reddedildi

Yazar- MO İstanbul 5 Mayıs 2021 Çarşamba

Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesine İlişkin imar planlarının iptali istemiyle açılan davada dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bilirkişi heyetinden üç akademisyene tarafsız olmadıkları iddiasıyla yaptıkları itiraz sonuçlandı. Davaya bakan İstanbul 1’inci İdare Mahkemesi, üç akademisyenin Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’nın düzenlediği bilimsel içerikli etkinliklere katılmasının ret gerekçesi olmadığını belirterek itirazı reddetti.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma projesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin iptali istemiyle bir önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı dava açmıştı. Dava kapsamında mahkeme aralarında farklı üniversitelerden şehir plancısı, mimar, ulaşım uzmanı, sanat tarihçisi ve ağaç bilimi uzmanlarının bulunduğu akademisyenlerden oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturmuştu. Heyet, Nisan 2017’de mahkemeye sunduğu raporda Gezi Parkı’nın cumhuriyetin değer mirası olduğunu, projenin gerçekleşmesi halinde park işlevinin kaybolacağını savunmuştu.

Davalılar: Üç bilirkişi Odaların etkinliğine katılmış

Davalı idare ise bilirkişilerden Prof. Dr. Aliye Emel Göksu, Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan ve Doç. Dr. Hediye Türdeş Yaman’ın söz konusu Odaların etkinliklerinde görev aldıkları ve sunum yaptıkları gerekçesiyle heyetten çıkarılmasını istemişti.

Bilimsel içerikli etkinliklere katıldılar”

İstanbul 1’inci İdare Mahkemesi’nin 12 Nisan’da verdiği kararda, re’sen seçilen üç bilirkişinin Odalar tarafından düzenlenen bilimsel içerikli etkinliklere katıldığı ve sunum yaptıkları belirtildi. Söz konusu etkinliklerin geçmiş yıllarda yapıldığını kaydeden mahkeme, en yenisinin 2014 yılında yapıldığını belirtti. Söz konusu kişilerin dava konusu planlarla ilgili beyanının bulunmadığını da ifade etti. Bilirkişilerin davacı Oda’lara kayıtlı olmadığının ifade edildiği kararda, bu kişilerin üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yaptıkları kaydedildi.

Geçmiş yıllardaki faaliyetleri dava konuyla ilgili değil”

Kararda, bilirkişilerin davacı Odalar tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklere, bilim insanı sıfatıyla iştirak etmeleri ve faaliyette bulunmalarının, davacı Oda’lar bünyesinde faaliyet gösterdikleri anlamına gelmeyeceği vurgulandı. İtiraz edilen bilirkişilerin geçmiş yıllarda yaptıkları bu faaliyetlerin dava konusu ile ilgili olmadığı, bilirkişilerin bu faaliyetlerinin görülmekte olan davada tarafsız ve objektif davranmayacaklarının göstergesi olmayacağı belirtildi.

Yazar- MO İstanbul 5 Mayıs 2021 Çarşamba