Odalardan Fatih Ormanı’na İlişkin Ortak Açıklama

Yazar- MO İstanbul 28 Kasım 2017 Salı

28.11.2017

İstanbul Sarıyer’deki Fatih Ormanı’nın imara açılmasıyla ilgili bugün yapılacak ÇED tanıtım toplantısı öncesi TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi,Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve Diren Fatih Ormanı İnisiyatifi Fatih Ormanı’nın önünde bir araya geldi.
 
Bilgili ve Doğuş Holding ortaklığındaki, Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından hazırlanan İstanbul Sarıyer’deki Fatih Ormanı’na yapılacak havuzlu villalar, çarşı ve otopark projesine Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nce ruhsat verilmesine tepki gösteren yurttaşlar, “Bilgili, Doğuş elini ormanlardan çek, ormana villa yapılmaz” sloganlarıyla ÇED tanıtım toplantısının yapılacağı Türker İnanoğlu Maslak Show Center’ın önünde açıklama yaptı.
Basına ve kamuoyuna,

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi sınırları içerisinde, Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından yapılması planlanan Park Orman Tabiat Parkı Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme sürecinin başlamış olduğu ve ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 28.11.2017 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenleneceği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sitesinde 07.11.2017 tarihinde duyuruldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, 08.12.2015 tarihinde ÇED Gerekli Değildir Kararı verilmişti. Proje hakkında verilen bu kararın iptali talebi ile 2016 yılında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada, İstanbul 13.İdare Mahkemesi tarafından 20.12.2016 tarihinde, ÇED Gerekli Değildir Kararı iptal edilmiştir.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığını tarafından onaylanan “Parkorman Tabiat Parkı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile bu değişikliğe dayanak olan “Uzun Devreli Gelişme Planı”nın iptali istemi ile TMMOB Şehir Plancıları Odası ile TMMOB Mimarlar Odası tarafından açılan davada bilirkişi heyeti ile keşif gerçekleştirilmiş olup dava devam etmektedir.

Yine TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından 02.03.2017 tarihli İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına ‘Öncelikle yürütmenin durdurulması’ talepli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın olur verdiği 06.12.2016 tarih ve 12538 sayılı revize Nazım İmar Planı değişikliği kararının iptali ile ilgili dava süreci devam etmektedir.

Tabiat Parkları,  orman rejimine tabi alanlardır ve bu alanlarda devlet mülkiyeti esastır. Orman rejimine tabi alanlar, kesinlikle yapılaşmaya açılamaz. Bu alanlar, İmar Planı yaptırılarak yasa dışı yapılaşmaya açılamaz. ÇED süreci başlatılan söz konusu proje kapsamında, orman alanı yapılaşmaya açılmaktadır.

Tanıtım dosyasında ifade edilen projeyle, kamping alanı olarak öngörülen alanda, kır evi olarak tarif edilen 53 adet yapının, kır kahvesi olarak tarif edilen 6 adet yapı ile birlikte iki adet idari yapı ve yüzme havuzu yer alacaktır. Günübirlik kullanım alanlarında 14 adet kafeterya kurulacağı ayrıca çocuk müzesi ve çok amaçlı salon olarak adlandırılan iki yapı daha yer alacağı belirtilmektedir.  Tasarlanan proje ile 60.551,49 m² inşaat alanı oluşmaktadır.

Yaban hayatın sürdüğü orman alanında öngörülen proje kapsamında 3 yıla yakın bir zaman sürecinde inşa faaliyetlerinin devam edeceği ifade edilmiştir. Tanıtım dosyasında oluşacak gürültü, toz vb kirlilik etkenlere yalnızca alanın yakın çevresindeki yerleşim yerleri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Oluşacak toz, iş makinelerinin yaratacağı gürültü, yapıların ihtiyacı olan altyapı tesislerinin inşasının doğal zemin ve bitki örtüsü üzerindeki etkisine dair bir açıklama yapılmamıştır. Bodrum katları ve çatı katları ile geçici bir yapının çok üzerinde yoğunlukta tasarlanan yapıların orman ekosisteminde yaratacağı geri dönülmez etki dikkate alınmamıştır.

ÇED sürecine başlanan projenin, inşası ve işletmesi aşamasındaki etkileri yeniden değerlendirilerek proje ve projeye dayanak olan diğer işlemler iptal edilmelidir. İstanbul’un kuzeyindeki orman ekosisteminin bir parçası olan Fatih Ormanı, hiçbir koşulda yapılaşmaya açılmamalıdır. Meslek Odaları olarak konunun takipçisi olacağız ve kamu yararından yana mücadelemizi sürdüreceğiz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Diren Fatih Ormanı İnisiyatifi’nin açıklaması için tıklayınız…

 

Yazar- MO İstanbul 28 Kasım 2017 Salı